Gemensamt ansvar i närvårdsamverkanSödra hä

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att för sin del godkänna ett förslag till Närvårdsamverkan för Södra Älvsborg för perioden 2016-2018.

Överenskommelsen innebär att Västra Götalandsregionen och kommunerna i området samverkar kring de patienter och grupper i befolkningen som har behov av vård- och omsorgsinsatser från både kommun och region. Samverkan ska leda till att parterna tar ett gemensamt ansvar för invånarna och att den enskilda personen inte påverkas när ansvaret för vården delas, eller går över från en vårdgivare till en annan.

I närvårdssamverkan ingår Västra Götalandsregionens verksamheter för tandvård, primärvård, specialistvård och habilitering och den kommunala hälso- och sjukvården, socialtjänst, förskola, skola och elevhälsa i Herrljunga, Vårgårda, Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamns kommuner.

Nya kontrakt om vårdcentraler och rehabiliteringsverksamhet

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att teckna kontrakt med MS Strand AB om att bedriva vård vid Sätila Vårdcentral i Marks kommun i enlighet med vårdvalet VG Primärvård från och med 1 mars 2016. Samtidigt godkände södra hälso- och sjukvårdsnämnden Närhälsans ansökan om att avsluta sitt kontrakt gällande Sätila Vårdcentral. Socialdemokraterna reserverade sig till förmån för eget förslag. Vänsterpartiet deltog inte i beslutet.

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade också att teckna kontrakt med två vårdgivare som vill starta rehabiliteringsenheter enligt Vårdval Rehab. Den ena är Älvsborgs Rehab Center AB som startar rehabenhet i Borås tidigast den 1 januari 2016. Den andra är Praktikertjänst AB som avser att starta Hälsobrunnen Rehab i Ulricehamn. Verksamheten startar tidigast den 1 februari 2016.

Kontaktuppgifter:

Christina Brandt (M), ordförande, telefon 0706 - 59 23 05, Hanne Jensen (S), 2:e vice ordförande, telefon 0704-49 81 07, Jan Blomqvist, koncernstab hälso- och sjukvård, telefon 0708-81 13 30Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se