Foto: Hanna Everling, Energikontor Sydost

24 och 25 januari tar Energikontor Sydost med kollegor från Slovenien och Frankrike på besök till olika lågenergibyggnader i Kalmar län, bland annat förskolan Galaxen i Mönsterås och Oskarshamns Arena. Besöket avslutas på Kalmar Energis andelsfinansierade solcellspark.

I syfte att dela med sig av smarta lösningar för energianvändning i byggnader och exempel på finansiering för en hållbar energianvändning, arrangerar Energikontor Sydost ett tvådagars besök i Kalmar län för besökare från energikontoret Energap i Slovenien och från Lorients kommun i Frankrike. 24 och 25 januari kommer gästerna bland annat att besöka den klimatsmarta förskolan Galaxen i Mönsterås och ta del av metoderna för energieffektivisering av Oskarshamns Arena. Kalmar Energi avslutar dagarna med att visa upp sin andelsfinansierade solcellspark.

”De internationella studiebesöken som arrangeras ger bra tillfällen för erfarenhetsutbyte. Vi har samlat några bra exempel som finns i Kalmar län och bjudit in kollegor och andra från Europa. Förhoppningen är att sprida idéer och kunskap som kan användas på deras hemma-plan.” säger utvecklingschef Lena Eckerberg, Energikontor Sydost.

Studiebesöket i Kalmar län utförs inom ramarna för det internationella Interreg Europe- projektet EMPOWER vars syfte att bidra till mer en energieffektiv fastighetsförvaltning genom ökad styrning av energianvändningen i byggnader.

För mer information/intervjuer, kontakta

Lena Eckerberg

0734-40 82 75,lena.eckerberg@energikontorsydost.se

Program

24 januari:

09:45 Förskolan Galaxen, Idrottsgatan 5, Mönsterås Kort introduktion samt rundtur i lokalerna.
10.30 Mönsterås kommunhus, Kvarngatan 2 Presentation: Hur och varför Mönsterås kommun har satsat på lågenergibyggnader, bl. a biblioteket.
11.20-12.00 Rundtur på Mönsterås bibliotek
14.00-16.30 Arena Oskarshamn, Döderhultsvägen 5 Energieffektivisering i arenan, simhall, konstis ute och inne.

25 januari:

09:30-12.00
Landstinget Kalmar län, Lasarettsvägen 1

Landstingsfastigheter presenterar sitt arbete för att energieffektivisera inklusive presentation av deras fastighetssystem för övervakning och planering.


Rundtur på Geokylsanläggningen

Rundtur på Stensö Hälsocentral

14.00-16.00 Kalmar energi, Kalmar Flygplats Information om och studiebesök på det andelsfinansierade solcellsfältet.



Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56