Under det senaste året har ungdomar världen över strejkat för att säkra sin framtid. De har trotsat regn och oväder för att varje fredag sätta ner foten och kräva en förändring. En förändring som ännu inte skett gör att det nu är dags för de vuxna att hjälpa till för att få politikerna att reagera. Tillsammans ska vi, gamla som unga, se till att något händer och tillägna fredagen den 27:e september till vår framtid.

I Göteborg anordnar vi två stora strejker: den 20:e och 27:e september. Under det första datumet anordnas en global skolstrejk i hela världen. Då strejkar vi i Göteborg på Gustaf Adolfs Torg mellan klockan 9-17. Denna strejk blir också startskottet för klimatveckan. Under klimatveckan kommer Fridays For Future hålla i en rad olika aktioner. Detta i samband med att FN:s generalsekreterare António Guterres kallar världsledarna till ett extrainsatt kristoppmöte angående klimatet.

Tisdagen den 24:e september hålls workshopen Klimaträttvisa på Frilagret mellan klockan 18-20.

Onsdagen den 25:e ordnas plakatmålning inför den kommande storstrejken. Detta sker hos Jordens Vänner, på Nedre Fogelbergsgatan 4 mellan klockan 15-17.

Veckan avslutas med en internationell storstrejk den 27:e september, då vi i Fridays For Future kallar alla vuxna att delta. Det speciella med denna strejk är att vi kommer marschera från Bältesspännarparken till Gustaf Adolfs Torg med uppsamling kl 15:00. Denna strejk kommer med all sannolikhet bli den allra mäktigaste.

Vi har tio år på oss att ställa om samhället och medborgarnas levnadsvanor. Tiden är knapp. Därför måste vi, barn som vuxna pressa våra politiker ytterligare. Fler åtgärder måste göras för klimatet och under kortare tid. Faktum är att det är bråttom nu.

Den 27:e september är det viktigt att du som vuxen strejkar med oss. Klimatkrisen påverkar alla och därför måste också alla agera så att en klimatkollaps inte sker. Du är viktig och vi behöver din hjälp. Strejka med oss den 27:e september för att en gång för alla sätta ner foten. Vi kräver en systemförändring, nu. 

 

Fridays for Future Göteborg 

 

Presskontakter

Anna Jacobsen

0709693940 

annajacobsen@live.com

 

Vinus Dubhashi Tiger

0707685711

vinnemann01@gmail.com

 

Klara Modi Hellsing

klara.hellsing@protonmail.com

 Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Vi värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald.


Kontakt