Fotograf/Källa: Frukt leveransen

38 % var ekologiskt i kommuner och regioner 2018. Statliga verksamheter har en bit kvar till 38 % men har kommit långt med kaffet och fruktkorgen.

Hela 38 % av livsmedelsinköpen var ekologiska i Sveriges kommuner och regioner 2018. Ekomatcentrum, som kartlagt ekologiska inköp i offentlig sektor sedan 1999, noterar att kommuner och regioner är på god väg mot det nationella målet 60 % ekologiskt till 2030. Nu har även ett 20-tal statliga verksamheter granskats och Ekomatcentrum kan konstatera att de har en bra bit kvar till 38 %.

Kaffe och fruktkorgar prioriterade ekoinköp i statliga verksamheter

Majoriteten av de statliga verksamheterna i undersökningen har ingen måltidsverksamhet. De gör livsmedelsinköp framför allt i samband med konferenser och möten, då oftast genom catering utlagd på entreprenad. Ytterligare några har fruktkorgar, kaffe, te och fikabröd som enda livsmedelsinköp. I avtal med entreprenörer/leverantörer är det vanligt med krav på att några utvalda produkter ska vara ekologiska, exempelvis fruktkorgar, kaffe eller mjölk. Här kan myndigheterna ha krav på 100 % ekologiskt.

Mätbara mål driver ekoutvecklingen

En framgångsfaktor för ekoutvecklingen i kommuner och regioner är att man sätter upp tidsbundna procentmål. 2018 hade 70 % av kommuner och regioner i Ekomatcentrums kartläggning antagit ett mål om 25 % ekologiskt eller mer. Fler än hälften hade ett mål på över 26 % och 10 % hade mål på 60 % ekologiskt eller mer. Av de tillfrågade statliga verksamheterna hade endast 17 % (3 st) tidsbundna ekomål.

Mål för minskade CO2e-utsläpp saknas

Ekomål har funnits sedan 2006. Nytt däremot är att formulera mål för minskade klimatutsläpp relaterade till livsmedelsinköp. 2018 hade 29 % av landets regioner och kommuner mål för minskade klimatutsläpp, ytterligare 10 % är på gång att formulera klimatmål. Endast en statlig verksamhet anger att de har mål för att minska CO2e-utsläppen.

De statliga verksamheterna har en bra bit kvar

Ambitionerna att köpa ekologiskt inom statliga verk, myndigheter, universitet och högskolor är tämligen låga. Hälften har antagit mål för inköp av ekologiskt. Några har måltidsverksamhet med ekologiska inköp, dock i lägre nivå än övrig offentlig sektor. Punktvis satsar man stort, 100 % ekologisk frukt, kaffe, te eller fika. Kommuner och regioner redovisade 38 % ekologiska inköp 2018. De statliga verksamheterna har en bra bit kvar till samma nivå.

 
EkoMatCentrum, är en ideell förening med syfte att verka för en hållbar utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. EkoMatCentrum vill verka för att små och stora företag i livsmedelskedjans alla led ställer höga miljökrav vid köp och handel med livsmedel.


Kontakt


Eva Fröman

Verksamhetsledare

eva@ekomatcentrum.se

070-779 59 90

Mimi Dekker

Presskontakt

mimi@ekomatcentrum.se

076-277 00 30