Signalistens planer att bygga 1000 hyresrätter till 2025 går framåt. Under oktober fick två detaljplaner klartecken att gå vidare till plansamråd och i november fick ännu ett projekt grönt ljus för att starta planarbete. Det innebär att Signalisten nu planerar för mer än 700 nya hyresrätter.

I oktober fattade Solna stad beslut att detaljplanerna för Signalistens 60 seniorlägenheter i Bergshamra (kvarteret Torsken 2) och 150-170 nya lägenheter i Bagartorps centrum går vidare till samråd. Den 13 november beslutades att starta planarbete för ytterligare 150-200 hyresrätter på Signalistens mark vid Västra vägen.

- Flera års planering och hårt arbete har gett resultat. Ambitionen i Projekt 1000, att bygga 1000 nya hyresrätter till 2025, har funnits länge men först nu ser vi att vi tar rejäla kliv mot målet. Jag är glad att Signalisten bidrar till att utveckla Solna och de olika områden där vi redan nu spelar en strategisk roll, säger Magnus Nilsson (m), styrelseordförande i Signalisten.

Under sommaren 2017 vann Signalistens planerade trygghetsboende i Huvudsta laga kraft, 80 lägenheter i kvarteret Palsternackan. Signalistens största nyproduktionsprojekt, 210 lägenheter i centrala Råsunda, godkändes av Solna stad i maj 2017 men har överklagats.

Sedan 2010 har Signalisten byggt 74 lägenheter. 94 lägenheter har tillskapats genom omvandling av lokaler i det befintliga beståndet.

Det projekt som står närmast genomförande är Palsternackan i Huvudsta, med beräknad byggstart vintern 2018. Palsternackan ska byggas i trä av Lindbäcks Bygg.

Läs mer om Signalistens byggprojekt.

 


Bostadsstiftelsen Signalisten är Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse. Tillsammans med det helägda dotterbolaget Solnabostäder äger Signalisten cirka 4 000 lägenheter och 200 verksamhetslokaler i fastigheter runt om i Solna. Signalisten har cirka 60 anställda. Se mer information på www.signalisten.se


 Kontakt


Åsa Hart

Kommunikationschef

asa.hart@signalisten.se

072-40 24 790

Vivianne Habra

Presskontakt

vivianne.habra@signalisten.se

08-705 22 28