Många i vårt samhälle är beroende av fungerande hissar vilket i förlängningen är en fråga om jämställdhet och tillgänglighet. Vi på Hissgruppen kan skräddarsy lösningar för din fastighet. Kanske behöver du en större hisskorg, automatiska dörrar som håller sig öppna längre eller sittplatser för att öka bekvämligheten? Eller saknar din fastighet helt enkelt hiss och du undrar vilka möjligheter du har att installera en?

Idag finns det enkla, utrymmessnåla och kostnadseffektiva lösningar med hög funktionalitet och säkerhet, konstruerade för att installeras i bostadshus som saknar hiss. Att installera en hiss ökar dessutom fastighetens värde och attraktivitet samt ökar tillgängligheten för exempelvis personer med nedsatt rörelseförmåga, äldre samt för barnfamiljer.

Oberoende ger dig rörelsefrihet. Vi levererar och arbetar i öppna system vilket innebär att ni själva kan välja partner för moderniseringar och service, något som i slutändan ger dig som kund en lägre kostnad över tid.

Hissgruppen är ett av Stockholms ledande hissföretag som etablerades 1979 och våra tjänster innefattar nyinstallation, service, reparation och modernisering.Hissgruppen är ett av Stockholms ledande hissföretag som etablerades 1978. De levererar kundanpassade hissar av hög kvalitet och arbetar med olåsta hissystem samt komponenter från den öppna marknaden vilket innebär att kunden själv kan välja partner för moderniseringar och service, något som i slutändan ger dig som kund en valfrihet samt en lägre kostnad över tid. Vår serviceorganisation är tillgänglig dygnet runt, alla dagar och personlig service och engagemang tycker vi är viktigt.


Kontakt


Robert Sporrong

VD

robert.sporrong@hissgruppen.se

08-527 271 34