Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige. Fotograf: Linnea Bengtsson

”Det är helt oacceptabelt att nazisterna även i år fått tillstånd att manifestera under Almedalsveckan”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige. ”Deras närvaro saboterar förutsättningarna för det demokratiska samtalet och raserar därmed hela syftet med Almedalsveckan.”

Funktionsrätt Sverige har medverkat i Almedalen i över tio år. Veckan är en fantastisk mötesplats för alla som vill diskutera politik och samhällsfrågor.

”Tyvärr har de senaste åren präglats av att nazistiska organisationer fått närvara och manifestera under veckan. Funktionsrätt Sverige företräder personer med funktionsnedsättning som vid sidan om personer med annan etnisk bakgrund än den svenska och HBTQ personer är självklara måltavlor för nazisterna.”

Polisens tillsynsmyndighet ansvarar för att ge tillstånd för allmän sammankomst och har beviljat nazisternas ansökan om medverkan i Almedalen. Polisen hänvisar till att det är en grundlagsskyddad rättighet att uttrycka sina åsikter. Nästan ingen som söker tillstånd nekas och endast om det finns risk för väldigt stora ordningsstörningar.

”Det har tidigare år förekommit både hot och misshandel från de här organisationernas sida under Almedalsveckan. I kölvattnet av detta har flera av våra 44 medlemsförbund valt att åka hem tidigare från Almedalen eller inte alls medverka under veckan, därför att de känner sig illa till mods och utsatta. Konsekvensen av att bevilja tillstånd till nazisterna på den här arenan blir att det öppna demokratiska samtalet tystnar", avslutar Elisabeth Wallenius.Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 46 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla.


Kontakt


Annica Nilsson

Intressepolitisk utredare

annica.nilsson@funktionsratt.se

08-546 404 24

076-697 80 55

Mikael Klein

Intressepolitisk chef

mikael.klein@funktionsratt.se

070-480 71 66