Inom satsningen Pro Futura delas i år 30 miljoner kronor ut till fyra forskare som ges möjlighet att forska och vistas vid institut för avancerade studier.

Pro Futura är ett spetsforskningsprogram inom humaniora och samhällsvetenskap som Riksbankens Jubileumsfond (RJ) driver tillsammans med Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS). Utvalda universitet och högskolor bjuds in för att nominera upp till fyra forskare per lärosäte. Sedan ett antal år är även en handfull utländska lärosäten inbjudna att nominera forskare.

Den sextonde omgången resulterade i att två kvinnor och två män antogs till programmet, de bidrar inom ett brett spektrum av forskning inom humaniora och samhällsvetenskap:

  • Thor Berger, nominerad av Lunds universitet: Intergenerational Mobility from the Past to the Present
  • Wally Cirafesi, nominerad av Lunds universitet: Rewriting the History of Ancient Synagogues and Jewish - Christian Relations in the Roman and Byzantine East: The First Seven Centuries
  • Jennifer Mack, nominerad av KTH: Public Modernism: Reports from the Welfare City
  • Ester Oras, nominerad av University of Tartu: Dairy Diaries: Ancient Biomolecules Reveal the Deep History of Domesticated Ruminants and their Products in the Eastern Baltic

SCAS ansvarar för beredningen av programmet med hjälp av en internationell beredningskommitté. Forskarna vistas som en väsentlig del av programmet vid institut för avancerade studier, tillsammans med högt kvalificerade forskare från olika länder och discipliner.

 

För mer information om Pro Futura kontakta SCAS på info@swedishcollegium.se

Mer om Pro Futura: www.rj.se/Forskning_finansiering/Om-rjs-stodformer/Pro-Futura/

 


Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


 Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435