I höst startar fyra helt nya program på Södertörns högskola: Bibliotekarieprogrammet, Liberal Arts, Kulturanalys inriktning hållbar utveckling och Historikerprogrammet.

I höst startar fyra helt nya program på Södertörns högskola: Bibliotekarieprogrammet, Liberal Arts, Kulturanalys inriktning hållbar utveckling och Historikerprogrammet.

Södertörns högskola gör en stor satsning på nya utbildningar till hösten och startar fyra helt nya, treåriga kandidatprogram. En av utbildningarna, bibliotekarieprogrammet, är en yrkesutbildning medan de andra tre har en bred ansats för att locka många och utbilda för en arbetsmarknad där behoven av välutbildade generalister är stort.

- De nya program som startar i höst har sin grund i flera av högskolans starka ämnesmiljöer inom humaniora. Samtidigt svarar de mot ökade behov av generalistkunskaper på arbetsmarknaden, både idag och i framtiden, säger Nils Ekedahl, vicerektor med ansvar för utbildning.

Utbildningen Liberal Arts ges idag endast i Göteborg i Sverige, medan begreppet och utbildningen är större utomlands. Från och med i höst erbjuder alltså även Södertörns högskola detta program. Liberal Arts är ger en bred utbildning med infallsvinklar från flera ämnen som filosofi, idéhistoria, litteraturvetenskap och medie- och kommunikationsvetenskap.

Bibliotekarieutbildningen startas efter analys av både behov på marknaden och av Södertörns högskolas kompetens.

- Vi har redan både personal och kunskap inom ämnen som naturligt ska ingå i bibliotekarieutbildningen; som till exempel arkivvetenskap, medieteknik, pedagogik och offentlig förvaltning, säger Pamela Schultz Nybacka som varit samordnare för den grupp som utrett förutsättningarna att starta utbildningen.

De nya programmen är öppna för antagning nu och fram till den 15 april. Information finns på Södertörns högskolas webbplats sh.se.Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453