Nu kommer snöröjningen och halkbekämpningen att förbättras för gående. Stockholms stads grönblåa majoritet kommer föreslå trafiknämnden att starta en ny upphandling för snöröjning och halkbekämpning som höjer ambitionsnivån för gående.

 – Snöröjningen måste bli bättre i Stockholm. Därför känns det nu mycket bra att ge uppdrag till Trafikkontoret att genomföra en upphandling där vi prioriterar upp gående i snöröjningen och halkbekämpningen säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd

Upphandlingen omfattar hela innerstaden samt Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista och Hässelby Vällingby. I förslaget till Trafiknämnden pekas ut att snöröjningen och halkbekämpningen i ytterstaden ska likställas med åtgärderna i innerstaden. Med andra ord en ambitionshöjning för Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista och Hässelby-Vällingby. 

– Snöröjningen ska fungera i hela staden. Därför tar vi nu ett viktigt steg i och med att det fastslås att snöröjningen ska likställas mellan ytterstad och innerstad säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd

Förslaget från den grönblåa majoriteten innebär att Trafikkontoret startar en ny upphandling av snöröjning och halkbekämpning. Den nya upphandlingen börjar gälla från september 2020. För Bromma, Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö är nya upphandlingar som prioriterar upp gående redan genomförda och träder i kraft inför säsongen 2019/2020. 

Beslutsunderlaget innebär att upphandlingen ska ge ”ökad framkomlighet för oskyddade trafikanter och kollektivtrafikresenärer”, d.v.s. snöröjning och halkbekämpning avseende stråk där det går bussar samt för gående ska prioriteras upp jämfört med idag.

 

Fakta snöröjning i Stockholms stad:

  • I den grönblåa budgeten för 2019 läggs fem miljoner kronor på ett försök med sopsaltning på gångbanor. Försöket genomförs i delar av Vasastan. För att kunna förbättra snöröjningen på gångbanor krävs nya metoder och längre försök för att vi ska veta hur en förhöjd standard bäst kan utföras, för att klara olika beläggningar och hinder som olika typer av gatumöbleringar, stolpar och lösa föremål.
  • Mindre försök gjordes även 2017 och 2018, nu testas och utvecklas metoden i större skala för att kunna skalas upp ytterligare kommande säsonger om allt faller väl ut.
  • Redan för årets säsong så har ett nytt avtal gällande snöröjningen börjat gälla för Enskede-Årsta-Vantör som innebär att gångbanorna prioriteras upp mer än tidigare.
  • För nästa säsong, vintern 2019/2020 så träder nya avtal i kraft för Bromma, Skärholmen, Hägersten-Liljeholmen och större delen av Älvsjö. Även dessa avtal innebär att gående prioriteras upp ytterligare.

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
www.mp.se/stockholm   
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  
www.instagram.com/mp_sthlms_stadKontakt


Christian Valtersson

Pressekreterare Daniel Helldén

christian.valtersson@stockholm.se

076-122 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare Katarina Luhr

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02