Vad barn i åk 1-3 i Eskilstuna gillar att göra på sin fritid kommer vi snart att få se – i marken på Kungsgatan.

En byggnation av en del av Kungsgatan beräknas starta våren 2016. Helt i linje med kommunens riktlinjer har offentlig konst en självklar del i projektet som gäller utformande av stadens offentliga rum. 

På den nya gågatan ska ett nyinköpt konstverk av konstnär Knutte Wester (född och uppvuxen i Eskilstuna) placeras, liksom ett antal barnteckningar som ska gjutas i brons. Ett unikt tillfälle för våra yngre invånare att påverka sin stadsmiljö och lämna konkreta avtryck av sin samtid.

En teckningstävling för alla elever i åk 1-3 i Eskilstuna har utlysts med tillropet: Låt dina elever bidra till denna tävling med möjligheten att få sin teckning förevigad i centrum i Eskilstuna!

Temat för teckningarna är Lek på fritiden – Det här gillar jag att göra på min fritid. Bidrag kan skickas eller lämnas in till Eskilstuna konstmuseum till och med 4 december.

En jury bestående av representanter från stadsbyggnadsförvaltningen och kultur-och fritidsförvaltningen samt barnrepresentanter, en flicka och en pojke, väljer ut 19 teckningar som kommer att bli bronsplattor i nya Kungsgatan.

Samtliga bilder som kommer in under tävlingens gång arkiveras i Svenskt barnbildarkiv.

Mer information
Frågor om den offentliga konsten och teckningstävlingen:
Josefine Bolander, konsthandläggare Eskilstuna konstmuseum, tfn 070-167 28 53,
e-post josefine.bolander@eskilstuna.se.

Frågor om ombyggnationen av Kungsgatan:
Anders Enesved, avdelningschef stadsbyggnadsförvaltningen, tfn 073-950 42 85,
e-post anders.enesved@eskilstuna.se

Illustration av stadsbyggnadsförvaltningen.

Kontakt