Svensk miljöteknik och hållbar stadsplanering är en svensk paradgren. Men kan de hela system som omvärlden efterfrågar verkligen levereras? Finns tillräckligt med riskkapital för att utveckla exporten och vilken roll har kommunerna i detta arbete?

I Sverige finns det idag drygt 6 500 svenska miljöteknikföretag. Branschen omsatte förra året 119 miljarder, varav 39 miljarder kom från miljöteknikexport. Intresset för svensk miljöteknik är enormt och hållbar stadsplanering är en svensk paradgren. Allt från sopsortering, vattenrening till hur man framställer el, värme och biogas av sopor, drar till sig uppmärksamhet.

Men även problem tornar upp sig:

• Alltför ofta efterfrågas stora kvantiteter ute i världen och de svenska företagen har svårt att svälja så stora order som det oftast handlar om.
• Omvärlden efterfrågar hela system, men kan vi verkligen leverera det?
• Vilken roll har kommunerna i detta arbete vars primära uppgift är att jobba mot medborgarna, inte exportera svenskt miljökunnande?

Välkommen till ett seminarium om exporten av den hållbara staden, dess möjligheter och utmaningar. Vi avslutar med samtal över en lunchmacka.

Tisdagen den 5 juli, kl 10.00-12.00,

Sal E 31, Högskolan, Cramergatan 3, Visby

Medverkande:

Daniel Johansson, Statssekreterare (C), Näringsdepartementet

Krister Örnfjäder, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna

Peter Örn, Ordförande, Delegationen för hållbara städer

Göran Svensson, VD, Eco Energy

Anders Johnsson, VD, Tekniska verken Linköping

Moderator Monica Lövström, VD, Svenska Energiaskor AB.

Ytterligare upplysningar:

Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige: 070-662 61 28

Håkan Larsson, public affairs Avfall Sverige 070-535 66 42

Lena Berglund, kommunikationsansvarig, Energigas Sverige: 070-365 24 14

Annika Johannesson, kommunikationschef Svensk Fjärrvärme: 0734-25 25 64

Fredrik Vinthagen, kommunikationschef Svenskt Vatten: 0734-23 13 96

Avfall Sverige, Energigas Sverige, Svensk Fjärrvärme och Svenskt Vatten representerar infrastruktur som är grundläggande för invånarnas dagliga liv, nämligen vatten-, värme- och energiförsörjning samt avfallshantering. Satsningar på infrastruktur för samverkan mellan våra näringar bygger den hållbara staden, något som efterfrågar runtom i världen.

www.avfallsverige.se

www.energigas.se

www.svenskfjarrvarme.se

www.svensktvatten.se 
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20