Enligt en ny studie från Naturvårdsverket slänger svenskarna minst 7,5 kg kläder per år och person i soporna. Drygt hälften av kläderna är hela och skulle kunna återanvändas.

Produktion av textilier kräver både stora markytor och stora mängder vatten för bomullsodling. Dessutom påverkar kemikalieanvändning och transporter både miljö och klimat. Som ett exempel går det åt 4 600 liter vatten för att tillverka ett par nya jeans. Det motsvarar över sex timmar i duschen, 30 bad i badkar eller 24 personers dagliga vattenförbrukning i Sverige. 
Det innebär därför en stor miljövinst att inte kassera sina kläder för tidigt. Har du tröttnat på plagget kan du lämna in det på secondhand, ge bort till en vän eller sälja det vidare.

För att inspirera till hållbar konsumtion har Avfall Sverige och landets kommuner tagit fram märkningen ”Miljönär-vänlig” för alla som lagar, lånar och återanvänder.

På miljönär.se finns tips och råd om hur man kan laga, låna och återanvända – och samtidigt spara både pengar och miljö. Där finns också en karta med alla de 800 verksamheterna som hittills fått märkningen. Bland dem finns second hand-butiker, loppisar, klädbytardagar och mycket mer som ger dina gamla kläder ett nytt liv hos någon annan.

För mer information kontakta Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige,
tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se


Bifogade filer

 prm_textil_160404.pdfAvfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20