Geoenergi kan rätt använt bidra till att minska antalet trafikoffer och bidra till minskade kostnader för kommunal och statlig snöröjning. Idag publicerar Johan Barth och Signhild Gehlin en artikel på Brännpunkt, Svenska Dagbladet.

Läs artikeln härGeotec är en rikstäckande sammanslutning av fristående, välrenommerade borrningsföretag med lång erfarenhet inom vatten-, energi- och entreprenadborrning (grundläggning, prospektering, miljöborrning mm). Geotec-anslutna företag erbjuder Sveriges enda typgodkända brunnar.


Kontakt


Johan Barth

johan.barth@geotec.se

075 700 88 20

0702 30 71 00