Borrhålslagrets tätt sittande borrhål skapar förutsättningar för aktiv säsongslagring av kyla och värme. Under vintern tas värmen ur berget som då kyls ned några grader. Det nedkylda berget kan sedan användas som källa under sommarhalvåret för produktion av komfortkyla. Används normalt för större fastigheter och industrier. Några bra exempel är IKEA i Karlstad, Uppsala och Helsingborg. Fotograf/Källa: Geotec

När Bostadsrättsföreningen i Uppsala ville lägga om sin energiförsörjning från fjärrvärme till geoenergi stötte man på patrull – kommunen sa nej. Av miljöskäl och med hänvisning till det lokala kraftvärmeverkets resurser.

Det är inte första gången som Uppsala kommun säger nej till geoenergi med hänvisning till att fjärrvärme skulle vara det bättre alternativet.

När IKEA byggde nytt varuhus i Uppsala för några år sedan, sa kommunen nej, bland annat för att installationen skulle ha en elpanna som spetsförsörjning. Den lokala fjärrvärmen skulle ju vara ett så mycket bättre miljöval.

IKEA installerade ändå sin anläggning och tog en juridisk strid.

Domen kom häromdagen. Inte oväntat ger Miljödomstolen IKEA rätt på alla punkter.

Återigen försöker en beslutande instans sätta käppar i hjulet för geoenergin. Med tveksamma argument. Och till saken hör att Uppsalas fjärrvärme, som nu ägs av Vattenfall, har en egen elpanna som spetsförsörjning, eldar både med torv och sopor och har därtill ett ökänt ledningsnät med betydande förluster i.

Antalet större geoenergiinstallationer fortsätter att öka i antal. Det är glädjande att konsumenter och industrier fortsätter att ha möjligheten att göra sina egna val om vilken energiförsörjning de skall ha. Men det finns fortfarande stora krafter som är emot.

Uppsala kommun är en sådan kraft. Och den ledande informationskällan, Energimyndigheten, gör inte några större försök till att informera om geoenergi i någon utsträckning.

Får det då vara så?

Sedan 2007 har Energimyndigheten slagit fast att den energi som värmepumpar hämtar från luft, jord, berg och sjö är att betrakta som förnybar energi.

DeDet Europeiska RES-direktivet (2009/28/EG), som nu gäller med full kraft, har inte en annan uppfattning. Det säger dessutom att varje medlemsstat skall ha information om alla tillgängliga förnybara energisystem beträffande utrustning, kostnader, fördelar och nackdelar..

Det går att navigera sig fram till ”Värmepumpar” och ”Bergvärme” på Energimyndighetens hemsida. Och det är i och för sig bra. Men det finns inget om geoenergi (eller värmepumpar) under förnybar energi. Och det står inget om energilagring i mark.

Hur skall då en informationssökare, till exempel en energirådgivare, då bete sig? För att vi vet av den undersökning vi har gjort, att de flesta energirådgivare använder sig av Energimyndighetens hemsida som informationskälla. Han eller hon får bara information att sol, vind och vatten är förnybara energikällor. Det där med att energin från en geoenergianläggning till största delen är förnybar, ”glöms bort” i sammanhanget.

Uppsala kommun fortsätter alltså att neka fastighetsägare att råda över sin egen energiförsörjning med förnybar geoenergi, trots att det finns en prejudicerande dom från Värnamo där både Energimyndigheten och Miljööverdomstolen slog fast att man inte kan säga att en energikälla är mer förnybar än en annan. Och nu IKEA Uppsala.

Hade det varit annorlunda om det hade funnits bra och korrekt information att hämta på Energimyndigheten? Jag tror det!

Processen luktar. Kanske sopor..?

Johan Barth, VD, GeotecGeotec är en rikstäckande sammanslutning av fristående, välrenommerade borrningsföretag med lång erfarenhet inom vatten-, energi- och entreprenadborrning (grundläggning, prospektering, miljöborrning mm). Geotec-anslutna företag erbjuder Sveriges enda typgodkända brunnar.


Kontakt


Johan Barth

johan.barth@geotec.se

075 700 88 20

0702 30 71 00