Geotec anmäler Växjö kommun till konkurrensverket för att de utövar konkurrensbegränsande verksamhet.

Enligt svensk grundlag ska det allmänna, i detta fall kommunen, främja en hållbar utvecklingsom leder till god miljö för nuvarande och kommande generationer. Att privata och statliga företag ständigt strävar efter att utveckla teknik som förbättrar framtagandet av energi på ett miljövänligare sätt är en absolut nödvändighet om en god miljö skall uppnås och en effektiv konkurrens främjar denna utveckling.

Växjö kommun har ett avtal med den lokala fjärrvärmeleverantören. I sin information skriver kommunen:

”Om ni väljer att köpa en tomt i kvarteret Åsaliden, väljer ni också att ansluta er till detta fjärrvärmenät”

Genom detta förfarande kan inte köpare och de framtida nya tomtägarna välja energislag utan blir tvingade att hämta sin energi från fjärrvärmesysteme

Eftersom Växjö kommun bedriver säljverksamhet av tomtmark av ekonomisk och kommersiell natur och genom detta förfarande som beskrivits ovan utesluter övriga energikällor från en betydande del av fastighetsmarknaden.

Geotec vill med sin anmälan pröva om kommunen tolkar lagen på ett korrekt sätt.

Läs hela anmälan nedan.
Geotec är en rikstäckande sammanslutning av fristående, välrenommerade borrningsföretag med lång erfarenhet inom vatten-, energi- och entreprenadborrning (grundläggning, prospektering, miljöborrning mm). Geotec-anslutna företag erbjuder Sveriges enda typgodkända brunnar.


Kontakt


Johan Barth

johan.barth@geotec.se

075 700 88 20

0702 30 71 00