På eget initiativ besökte ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, och oppositionslandstingsrådet Jens Sjöström Sophiahemmet Högskola. Syftet var att bland annat diskutera problemet med bristen på platser till den verksamhetsförlagda utbildningen. Samtidigt fick de en presentation av högskolans arbete.

– Sophiahemmet Högskola är helt avgörande för att vi ska klara kompetensförsörjningen inom vården i Sverige och inte minst Stockholmsregionen. De ligger i framkant och har fördelar med att vara en fristående, mindre högskola vilket gör att de kan vara snabbfotade och kan reagera fort. På så sätt är de föregångare och en inspiration för andra lärosäten, säger Helene Hellmark Knutsson.

Även Jens Sjöström håller med.

– Snabbheten och flexibiliteten visade sig när högskolan på kort tid tog fram en utbildning för kontaktsjuksköterskor inom cancervård när det visade sig att det fanns behov. Men det är oroväckande att utbildningar riskerar att ställas in på grund av bristen på VFU-platser, säger han och understryker vikten av samordning mellan lärosäten och på landstingsnivå kring problemet.

Hårt arbete
Vid besöket fick de båda ta del av hur hårt högskolan arbetar med att få fram platser till studenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Något som kräver en enorm planering och mycket tid.

– Det är en katastrof om utbildningar ställs in på grund av brist på VFU-platser. Vi måste hitta konkreta lösningar till detta. Men det är positivt att Sophiahemmet Högskola möter behovet på ett flexibelt sätt med exempelvis nätbaserade utbildningar, att de har en stark forskningsanknytning och att man jobbar på ett verksamhetsintegrerat sätt, säger Helene Hellmark Knutsson.


Vid mötet fick besökarna bland annat träffa rektor, dekan, prefekter och studenter från sjuksköterskeutbildningen. Det genomfördes även en rundvisning i högskolans lokaler då den nyrenoverade och moderna lärmiljön visades upp.

– Det är spännande och positivt att högskolan moderniserar undervisningen med mer teknik. Digitaliseringen är en stor revolution i hela samhället men också inom sjukvården och då är det bra att möta detta redan på utbildningsstadiet, säger Helene Hellmark Knutsson som också betonar vikten av forskningsanknytningen och den högre utbildningen.

Ny ansökan
Rektor Johanna Adami kunde vid mötet berätta om hur Sophiahemmet Högskola nu lämnat in en ansökan till regeringen att som första aktör i världen arrangera en internationell masterexamen i klinisk hälsopromotion.

– Vi fick också tillfälle att visa upp vår moderna, akademiska högskola med fantastiska lärmiljöer, nöjda studenter, högt söktryck , våra mycket kvalificerade medarbetare med stort engagemang och möjlighet att berätta hur vi möter samhällsbehoven. Det var ett givande besök som lämnade en positiv eftersmak, säger Johanna Adami.

Text: Pia HellsingBedriver högkvalitativ specialistvård, forskning och utbildning.


Kontakt


Marina Dyfverman

Kommunikationschef

marina.dyfverman@sophiahemmet.se

08-406 20 17

Pia Hultkrantz

Kommunikationsansvarig

pia.hultkrantz@sophiahemmet.se

08-406 20 16