Unesco har tagit initiativ till att alla, särskilt barn och unga i skolan, ska ges förutsättningar att utveckla medie- och informationskunnighet (MIK). Denna vecka samlas forskare och andra intressenter i Paris för att skapa en global allians kring MIK. Forskare från Södertörns högskola, som representerar Sverige, presenterar en nationell kartläggning av MIK i och utanför skolan.

Denna vecka möts forskare från EU:s medlemsstater i Paris för skapandet av en global allians kring medie- och informationskunnighet (media and information literacy). Unesco står som värd för mötet som utgör starten på ett samarbete som ska säkerställa att alla och särskilt barn och unga i skolan ges förutsättningar att utveckla medie- och informationskunnighet (MIK).

MIK är ett vidsträckt område och kan omfatta digitala verktyg för lärande och informationssökning till källkritik, maktkritisk medieanalys och eget skapande i och genom olika medier. MIK hänger ihop med utbildning, demokratiskt deltagande, yttrandefrihet, livslångt lärande och interkulturella relationer. Det gör MIK till ett centralt kunskapsområde i en alltmer medialiserad värld. Där det också finns stora skillnader i fråga om tillgång till medier och information och deltagande i gemensamma angelägenheter.

En del av bakgrunden till Paris-mötet är ett Unesco-dokument som slår fast att tidigare åtskilda ”medielitteraciteter” och begrepp som digital kompetens bör förstås på ett mer samlat sätt för att bättre möta hur vår tids medieteknologier och medieinnehåll konvergerar.

I samband med Paris-mötet presenteras mer än 25 EU-länder sina nationella kartläggningar av läget då det gäller MIK i och utanför skolan (politik, styrdokument, aktörer, begreppsbildning, historik, goda exempel, etc.)

Den svenska rapporten är gjord av Michael Forsman, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola. Linus Andersson, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola deltar i Parismötet.

De europeiska rapporten nås via http://www.translit.fr/

För frågor om mötet och den svenska rapporten, kontakta michael.forsman@sh.se

Läs mer om mötet:
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-development/media-literacy/global-alliance-for-partnerships-on-media-and-information-literacy/
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876