Under sommarmånaderna trappar många organisationer ned sin aktivitet. Det gäller dock inte krisberedskapen inom Region Kronoberg, där gäller samma rutiner som under resten av året.

Region Kronoberg har en ständig krisberedskap för att kunna hantera en eventuell allvarlig händelse. Det kan till exempel handla om ett driftavbrott eller en allvarlig medicinsk händelse. Region Kronobergs beredskap är god och väletablerade rutiner finns även under sommaren. Två funktioner inom Region Kronoberg har beredskap dygnet runt: tjänsteman i beredskap (TiB) och kommunikatör i beredskap (KiB). Uppdraget som TiB fördelas på ett antal personer med medicinsk bakgrund. Dessa personer har en särskild utbildning för uppdraget.

- Vid en händelse larmas oftast TiB först för att avgöra om händelsen behöver hanteras på något särskilt sätt hos Region Kronoberg, berättar Leonard Isaksson, beredskapsstrateg vid Region Kronoberg. Många gånger handlar det om att TiB får information för kännedom. Men ibland behöver vi vidta åtgärder.

Läs hela pressmeddelandet


Vart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt


Stefan Silvander Ahlrik

Pressekreterare

stefan.ahlrik@kronoberg.se

0470-58 96 70

0709-84 44 22