Folktandvården Västra Götaland har stabil ekonomi och når många av målen för 2018. Den största utmaningen är som tidigare att bemanna alla kliniker. Trots det klarar Folktandvården sina uppdrag och har mycket god tillgänglighet för prioriterade patientgrupper.

Den 30 januari presenterade Folktandvården Västra Götaland sin årsredovisning i tandvårdsstyrelsen. Folktandvården når många av sina mål för 2018, trots svårigheter att bemanna alla kliniker i den utsträckning som behövs.
– Vi har, i olika omfattning, brist inom alla våra yrkeskategorier, säger tandvårdsdirektör Ann-Charlotte Sundelin. Framför allt saknar vi tandhygienister och det beror på att det utbildas för få. När det gäller specialisttandläkare så är vi inne i en generationsväxling och i dagsläget saknas flera specialister. Vi har därför ökat antalet utbildningsplatser och har idag fler specialisttandläkare under utbildning än någonsin.

Det är också svårt att rekrytera tandläkare till kliniker på mindre orter. Så ser trenden ut i hela landet och för hela branschen. Gällande tandsköterskor finns det en brist inom Storgöteborg och även här behövs fler utbildningsplatser.

Prioriterade grupper får tandvård i tid

– På grund av den svåra bemanningssituationen har vi haft fokus på tillgängligheten för barn- och unga, prioriterade patientgrupper och de med akuta behov. Vi kan konstatera att det fungerat bra då mer än 99 procent av alla listade barn och ungdomar kallats till undersökning i rätt tid, säger Ann-Charlotte Sundelin.

97 procent av specialisttandvårdsklinikerna når målet om maximalt en månads väntetid för patienter med högsta prioritet.
– Det är vi mycket nöjda med. Men det är naturligtvis viktigt att även kunna ta emot nya kunder som vill få en undersökning. Den tillgängligheten vill vi förbättra, säger Ann-Charlotte Sundelin.

Flera insatser för ökad tillgänglighet

Folktandvården arbetar med flera insatser och nya arbetssätt för att öka tillgängligheten. Till exempel arbetsfördelning mellan yrkesgrupper, att anställa klinikadministratörer som avlastar tandvårdspersonal, ökad samverkan mellan kliniker i landsort och storstad och kompetensutveckling av personalen.

Ett annat exempel är konsultation på distans. Just nu pågår ett pilotprojekt där patienten kan få konsultation av en specialist via videolänk, på sin allmäntandvårdsklinik.
– Det ökar tillgängligheten till specialisttandläkare, minskar resandet både för patienter och personal och är positivt för miljön, säger Ann-Charlotte Sundelin.

Nyöppnade och nyrenoverade kliniker

För att möta befolkningens behov av tandvård öppnar eller totalrenoverar Folktandvården varje år flera nya kliniker. Under 2018 har Folktandvården flyttat in i nya lokaler i Henån på Orust, i Kungshamn, Åmål och i Torslanda och Björkekärr i Göteborg.

För frågor kontakta:
Ann-Charlotte Sundelin, tandvårdsdirektör, tel 0705-53 49 91

Om Folktandvården Västra Götaland

På Folktandvården Västra Götaland arbetar cirka 3 200 personer på 157 kliniker. Vi erbjuder både allmän- och specialisttandvård. Vi forskar för framtiden och utbildar studenter på vår sommarskola, handleder nyutexaminerade tandläkare och utbildar specialisttandläkare och tandsköterskor. Folktandvården Västra Götaland är en del av Västra Götalandsregionen.

Välkommen att besöka Folktandvården Västra Götalands webbsida och pressrum. 

Följ Folktandvården Västra Götaland i sociala medier
Facebook
LinkedIn
Youtube 
 

Kontakt


Ebba Strömqvist

Presskontakt 1

ebba.stromqvist@vgregion.se

070-588 58 04

Kim Lindqwister

Presskontakt 2

kim.lindqwister@vgregion.se

0709-58 97 57