Fotograf/Källa: Energikontor Sydost

Vätgas skulle kunna bidra stort till fossilfrihet och ökad tillväxt genom regional produktion av drivmedel istället för import. Detta visar den nyligen avslutade förstudien kring vätgas som drivmedel i Kronobergs län som Energikontor Sydost har gjort.

Vätgas skulle kunna bidra stort till fossilfrihet och ökad tillväxt genom regional produktion av drivmedel istället för import. Detta visar den nyligen avslutade förstudien kring vätgas som drivmedel i Kronobergs län som Energikontor Sydost har gjort. 

För stora delar av branschen tunga fordon är inte ren eldrift ett alternativ eftersom batterierna blir för tunga och tid för laddning för lång. Vätgas är då ett alternativ. Det är viktigt för vår region, som har stor andel företag inom logistik och produktion av tunga fordon, att vi utvecklar hållbara alternativ. Kronobergs län skulle kunna ersätta importerade fossila bränslen med vätgas producerat från regional sol-, bio eller vindkraft, vilket inte bara skulle bidra till att nå miljömålen, utan också till en högre bruttoregionalprodukt och självförsörjningsgrad.  

Förstudien visar att det finns intressenter i regionen som tillsammans kan bilda hela vätgaskedjan; produktion, distribution och användning. Däremot är det, som vid alla introduktioner av ett nytt bränsle, kostsamt i början när konsumtionen är låg; det krävs en uthållig aktör som kan göra en långsiktig investering inför framtiden, alternativt samhällsstöd i starten.

Ett kommunalägt energiföretag skulle kunna vara en möjlig aktör för att producera vätgas eftersom det för en offentlig aktör finns en möjlighet att få bidrag från Regionalfonden Småland och öarna. Framför allt behövs det för att bygga vätgaskedjan politiska beslut och samverkan mellan kommuner och företag.

Läs mer i Slutrapport Förstudie om vätgas i Kronobergs län.

VI STÖDJER FÖRETAG & OFFENTLIGA AKTÖRER I ENERGI- OCH KLIMATARBETET på uppdrag av kommuner, landsting och regioner i Sydost.

Energikontor Sydost AB - Energy Agency for Southeast Sweden
Smedjegatan 37
352 46 Växjö, Sweden
Tel: +46 (0)470-76 55 60
Webb: energikontorsydost.se

 Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56