Nu är ansökan till vårens omgång av BussOhoj! öppen, satsningen på hållbara resor med vikcyklar för dig som vill förändra dina resvanor. Satsningen är en del av Hållbart resande västs arbete för att minska klimatpåverkan från våra resor.

Provar nya resvanor och inspirerar andra

BussOhoj! är en satsning inom Hållbart resande väst för att fler ska upptäcka fördelarna med att kombinera vikcykel och kollektivtrafik för sina resor. Projektets 20 deltagare får låna varsin vikcykel under tre månader för att själva prova på vardagen utan bil. Tanken är att även deras familjemedlemmar, kollegor och andra i trafiken ska bli inspirerade av dem och tänka över sina egna resvanor.

Tidigare deltagare berättar att de fått nyfikna frågor på bussen om den ihopvikta cykeln, berättar Emmy Nicander, projektledare för BussOhoj!.

Deltagarna turas även om att uppdatera det gemensamma Instagramkontot (@BussOhoj) där alla som vill kan följa deras vardag.

Vikcykel ger en mer flexibel vardag

Cykeln kan vikas ihop och bäras, vilket möjliggör att ta med den in på kontoret och ställa under skrivbordet eller att cykla till hållplatsen och ta med den på bussen. BussOhoj! och Västtrafik samt Hallandstrafiken har avtal som gör att vikcykeln får tas med på alla bussar och spårvagnar utan kostnad, något som andra cyklar inte får (därav namnet buss-o-hoj).

Man kan ta med cykeln i kollektivtrafiken vilket möjliggör för resor från dörr till dörr. Om man känner att man vill ändra sina resvanor, både för sin egen skull och för klimatets, så kan projektet vara en knuff i rätt riktning, säger Emmy Nicander, projektledare för BussOhoj!. 

Våra vardagsresor – en klimatfråga

Hållbart resande väst är Västra Götalandsregionens satsning på hållbart resande utifrån klimatpåverkan. Frågan är mer aktuell än någonsin och ett ändrat beteende kring resor kan vara en del av lösningen.

Det finns ett behov av konkreta förslag på hur man kan resa mer hållbart. Människor vill göra skillnad, inte bara prata om klimatfrågan. 20 resenärer under en tremånadersperiod kommer inte i sig att göra så stor skillnad för klimatet. Däremot kan det ha stor betydelse för människors attityd till nya resvanor och deras vilja att ändra sitt beteende. Vi vill hjälpa människor att gå från ord till handling och det här är ett medel för det. Vi vill att projektet ger ringar på vattnet och visar fler att alternativ till bilen finns, att det går att resa på ett annat sätt, säger Emmy Nicander, projektledare för BussOhoj!. 

Ansök till BussOhoj!

  • Ansökan är öppen mellan 3-16 feb
  • Projektperioden pågår mellan 16 mars- 12 juni
  • Du anmäler dig på vår hemsida www.vgregion.se/bussohoj
     

Om BussOhoj! och Hållbart resande väst

BussOhoj! är ett projekt inom Hållbart resande väst, som drivs av Västra Götalandsregionen. Syftet med projektet är att låta deltagarna själva prova på nya, mer hållbara sätt att resa och genom det inspirera andra i sin omgivning att tänka över sina resvanor. Sen projektets start har 160 deltagare fått prova på vardagen med vikcykel. Läs mer om Hållbart resandes olika projekt och arbete på www.vgregion.se/hrv

 

Emmy Nicander, projektledare för BussOhoj! på Hållbart resande väst

Emmy.Nicander@goteborgsregionen.se

Telefon: 031-335 52 01

Mobil: 073-234 22 31


Bifogade filer

 BussOhojVästra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Thomas Schulz

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se