Göran Bolin och Johan Fornäs, båda professorer i medie- och kommunikationsvetenskap, har blivit invalda som medlemmar av Academia Europaea, en pan-europeisk akademi för alla vetenskapsgrenar. De har valts ut att bli de enda svenska medlemmarna i en ny humanistisk sektion för film, medier och visuella studier. Sektionen omfattar knappt tjugo medlemmar från olika europeiska länder.

Academia Europaea är en pan-europeisk akademi för alla vetenskapsgrenar. Den instiftades 1988 och är helt självständig från både stater och EU-organen. Academia Europaea har för närvarande 3200 medlemmar fördelade på ett antal sektioner. Göran Bolin och Johan Fornäs har valts ut att bli de enda svenska medlemmarna i en ny humanistisk sektion för film, medier och visuella studier. Sektionen omfattar knappt tjugo medlemmar från olika europeiska länder, däribland två danska medieforskare som de enda övriga från Norden.

– Det känns hedrande både för oss och för Medie- och kommunikationsvetenskap här på Södertörn att vi invalts i detta celebra sällskap. Att inte mindre än två av oss ingår i den nya sektionen och tillsammans med två danska kollegor får representera Norden är en stark markering av hur långt framme Södertörns högskola ligger i den internationella forskningsfronten, säger Johan Fornäs.

– Det ska bli mycket spännande att få sätta sig in i Academia Europaeas agenda, och vara med att bidra till deras aktiviteter. Det finns ett stort behov av att stärka de akademiska strukturerna i Europa, kanske särskilt mycket inom humaniora och samhällsvetenskap som är utsatta områden i tider där det förväntas omedelbart nyttoorienterade resultat och kortsiktiga vinster. Här finns ett långt europeiskt arv att värna och förvalta, menar Göran Bolin.Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876