Onsdagen den 28 augusti invigde Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) sina nya lokaler i Lilla bommen. Efter regeringsbeslut i januari 2018 om omlokalisering har ISF nu i sin helhet flyttat från Stockholm till Göteborg.

Ny personal är på plats i lokalerna i Lilla Bommen och det är fullt fokus på att utveckla verksamheten och fortsätta producera lika bra underlag som ISF gjort under sina första tio år.

– Vi har blivit väl mottagna och rekryteringen av nya medarbetare i Göteborg har gått över förväntan. Här finns en god rekryteringsbas och vi har hittills lyckats anställa 25 medarbetare med mycket bra och relevant kompetens. Och vi behöver bli fler. Just nu söker vi jurister, forskare och utredare med bred och djup sak- och metodkunskap om socialförsäkringen, säger Marie Seijboldt, tf. generaldirektör på ISF.

– En omlokaliseringsprocess är naturligtvis arbetsam och de senaste 18 månaderna har varit intensiva för alla på många sätt. Men nu ser vi framåt och fokuserar på vårt uppdrag att granska och utvärdera socialförsäkringsområdet, säger Marie Seijboldt.


Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF granskar socialförsäkringen genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi synliggör det som behöver synas


Kontakt