Tillsammans med Göteborgs Konsthall, Röda Sten Konsthall och Franska tomten utgör Göteborgs naturhistoriska museum en av huvudarenorna under årets upplaga av GIBCA - Göteborg Internationella Konstbiennal, en av Sveriges största samtidskonsthändelser. Det är första gången Göteborgs naturhistoriska museum är en del av biennalen.

Göteborgs naturhistoriska museum har cirka 10 miljoner objekt i samlingarna från 1800-talet och framåt. Ett perspektiv på objekten är att se dem som artefakter som representerar ett arkiv för den biologiska mångfalden förr och nu. Ett annat perspektiv är det idéhistoriska, hur samlingarna representerar olika tankesätt genom tiderna. Det gör museet till en passande arena för årets konstbiennal.

Natur- och kulturarvet knyts ihop i det snart hundra år gamla museet där de permanenta utställningarna kan betraktas från ett tvärvetenskapligt perspektiv. Att vara en av arenorna för årets upplaga av Göteborgs Internationella Konstbiennal ger ytterligare en dimension som berikar upplevelsen för besökaren, säger Stefan Örgård, museichef.

En fantasieggande plats

Titeln på tionde upplagan av GIBCA är Part of the Labyrinth och temat är ”sammanflätning”. Även detta gör Göteborgs naturhistoriska museum till en lämplig arena för utställningen.

– Göteborgs naturhistoriska museum är en fantastisk och fantasieggande plats. Dessutom är museet ett perfekt sammanhang för att lyfta frågor om människans blick på naturen. Idag står gränserna mellan natur och kultur under omförhandling. Delvis på grund av klimatkrisen, men också på ett filosofiskt och vetenskapligt plan, säger Lisa Rosendahl, curator för GIBCA.

Från kommersiell natur till artificiell intelligens

På Göteborgs naturhistoriska museum visar biennalen konstverk som behandlar människans syn på naturen ur andra perspektiv än det naturvetenskapliga. Besökaren möter konstnärliga reflektioner kring hur människan på olika sätt försökt förstå, kontrollera eller kommersialisera naturen, men också hur dagens teknologi nu gör det samma med människan genom utvecklingen av artificiell intelligens och digitala verktyg avsedda att övervaka och manipulera mänskliga beteendemönster.

Nio konstnärer och konstnärsgrupper visar konstverk bland museets omfattande samlingar. Till exempel visar den Hindåsbaserade konstnärsduon Ohlsson/Dit-Cilinn, som mycket väl känner till museets samlingar, ett nytt verk som bland annat undersöker museets undermedvetna.
Den österrikiske konstnären Oliver Ressler följer i sitt videoverk klimataktivisternas kamp mot ekonomiska beroende av fossila bränslen. Rikke Luther utforskar i sin praktik hur olika interagerande system som språk, politik, juridik och ekonomi påverkar vårt sätt att förhålla oss till naturen. Här visas också Annika Erikssons verk som undersöker människans relation till de högt älskade husdjuren.


GIBCA 2019: Part of the Labyrinth invigs 7 september på Röda Sten Konsthall.
I anslutning till biennalen arrangeras ett antal programpunkter på de olika arenorna. På Göteborgs naturhistoriska museum blir det filmvisning, konstnärssamtal samt ett panelsamtal om hur museer skriver historia.


Kontaktperson:
Renée Göthberg, ansvarig för program och tillfälliga utställningar
Telefon: 0700-82 50 42
Mail: renee.gothberg@vgregion.se

Västarvet är en regional resurs i Västra Götaland. Vi gör natur- och kulturarvet levande och tillgängligt. Genom kunskap, utveckling och samverkan bidrar vi till ett hållbart samhälle. Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen.

Kontakt


Ida Northfell

Kommunikationschef

ida.northfell@vgregion.se

070-842 15 38

Anna Härdig

Kommunikatör

anna.hardig@vgregion.se

072-213 03 69

Zara Tellander

Kommunikatör

zara.tellander@vgregion.se

070-021 18 23

Marina Andersson

Kommunikatör

marina.ev.andersson@vgregion

070-085 29 00

Malin Strandlund

Kommunikatör

malin.strandlund@vgregion.se

072-175 53 35

Camilla Lindberg

Kommunikatör

camilla.p.lindberg@vgregion.se

072 038 74 45