Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) kritiserar i en ny rapport den politiska styrningen av Försäkringskassan, när regeringen ger myndigheten i uppdrag att spara. Rapporten handlar om sjukförsäkringen, där regeringen gett Försäkringskassan order om att minska sjukskrivningstalen. Hanteringen av personlig assistans är ett direkt parallellfall.

– När regeringen gav Försäkringskassan uppdraget att bryta utvecklingen av antalet timmar i assistansen hände precis samma sak. Utan att lagen ändrats gjorde myndigheten plötsligt helt nya och mycket hårdare bedömningar och människor med omfattande behov förlorade i ett slag sin assistans, eller fick aldrig assistans beviljad. Det säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

Sjukförsäkringstalen skulle ner till max nio dagar per år, det uppdraget fick Försäkringskassan från regeringen. Konsekvensen blev bristande rättssäkerhet och att många förlorade sin sjukpenning. Juridikprofessorn Ruth Mannelqvist är starkt kritisk till agerandet.

– Det undergräver rättssäkerheten alldeles enormt, säger hon till Sveriges radio. Om inte lagen ändrats ska inte tillämpningen ändras, säger Ruth Mannelqvist.

Rätten till personlig assistans har hanterats på precis samma sätt som sjukförsäkringen. Även här fick Försäkringskassan regeringens uppdrag att spara. Idag har antalet personer med funktionsnedsättning som har personlig assistans sjunkit till en historiskt låg nivå och nästan ingen som ansöker för första gången får assistans beviljad.

– Vi vet att många familjer befinner sig i en katastrofal situation, säger Maria Persdotter. Den cyniska hanteringen av människor med omfattande funktionsnedsättningar måste få ett slut. Att på det sätt som sker idag enbart styra mot besparingar är ovärdigt ett välfärdsland.Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.


Kontakt


Maria Persdotter

Förbundsordförande

maria.persdotter@rbu.se

072-250 88 31

Daniella Ås

Kommunikatör

daniella.as@rbu.se

070-934 91 78

Nawfal Naji

Förbundsjurist

nawfal.naji@rbu.se

076-947 75 76