Fotograf/Källa: RBU

Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF) kritiserar i en ny rapport Försäkringskassans handläggning av det reformerade omvårdnadsbidraget. Rapporten visar att föräldrar till barn med funktionsnedsättning får olika bedömningar och stöd när de ansöker om det nya omvårdnadsbidraget hos Försäkringskassan. En försämring som slår hårt mot familjerna i RBU.

– ISF:s granskning bekräftar att det har blivit svårare att få omvårdnadsbidrag beviljat jämfört med hur det var före reformen, säger Johan Klinthammar, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar. Många av RBU:s medlemmar vittnar om att ersättningen har halverats eller tagits bort och att Försäkringskassan ofta hänvisar till föräldraansvaret.

Omvårdnadsbidraget är en ersättning som kan beviljas föräldrar som tillgodoser behov hos barn med funktionsnedsättning, som går utöver vad som ingår i det normala föräldraansvaret. I rapporten av ISF framgår att det är oklart vad som kan anses ingå i normalt föräldraansvar för barn i olika åldrar, något som skapar en situation som inte är rättssäker.

– Enskilda handläggare bedömer helt olika vad som anses vara ett normalt föräldraansvar och det slår hårt mot familjerna som behöver stöd. Politiker måste se allvarligt på hur Försäkringskassan agerar i sin iver att spara pengar och genast stoppa försämringarna, säger Johan Klinthammar.Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.


Kontakt


Johan Klinthammar

Förbundsordförande

johan.klinthammar@rbu.se

072-250 88 31