Gråt med dem som gråter är en handfast bok som innehåller flera redskap för att starta samtalsgrupper om sorg för vuxna samt att utvärdera och utveckla det arbete som redan utförs.

Boken hjälper till att bereda plats för människor att tillsammans reflektera över sorg i allmänhet och sin egen sorg i synnerhet. På så vis kan församlingens arbete bidra till att människor vågar sörja, och därmed också fortsätta leva.I denna bok beskriver författaren insiktsfullt och med samlade erfarenheter de viktigaste grundbultarna för arbete med sorgegrupper. »Att möta sörjande hör till vardagen i församlingen, och att erbjuda samtalsgrupper om sorg är ett led i församlingens grundläggande uppgift att bedriva diakoni.« säger Lis Carlander författare till boken.Lis Carlander som har skrivit boken är präst i Lunds stift och arbetade tidigare som sjukhuspräst på Universitetssjukhuset i Linköping. Hon har lång erfarenhet av möten med människor i sorg.

Fakta om boken:

Titel: Gråt med dem som gråter
Författare: Lis Carlander
ISBN: 978-91- 526-35-957
Utgivningsår: 2014

Ca pris: 198 kr

Boken går att beställa på www.verbum.se
För mer information kontakta gärna louise.sillrén@verbum.se, 08 – 743 65 23


Ledande utgivare av teologisk litteratur och livsfrågelitteratur


Kontakt


Sofie Kalodimos

Marknadsansvarig Bok

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig Bok, Gudstjänst & teologi, konfirmandmaterial

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28