Idag lanserar Jordens Vänner de nominerade till Svenska Greenwashpriset 2019! Priset delas ut till det företag, den organisation eller makthavare som anses vara störst miljöförvillare för året genom att ha skapat sig en överdrivet grön image med hjälp av vilseledande miljöbudskap. I år är flygbolaget BRA Flyg, Preem, Swedegas och nominerade till priset. Vem som vinner avgörs genom röstning på Jordens Vänners hemsida, och vinnaren presenteras under Almedalsveckan.

Greenwashpriset, troligen Sveriges minst attraktiva pris, delas årligen ut av Jordens Vänner med stöd av Konsumentverket, till företag, organisationer eller makthavare som skapat sig en överdrivet grön image med vilseledande marknadsföring och/eller annan kommunikation. De tre slutfinalisterna 2019 är BRA flyg, Swedegas och Preem i Lysekil.

Nomineringarna i korthet

BRA flyg har nominerats för att de i debatten om bioflygbränsle försöker få sina kunder att tro att de kan flyga 100 procent fossilfritt och utan klimatpåverkan, trots att biobränslet används i mycket liten mån samt är tveksamt ur miljöhänsyn.

Preem är nominerade för deras planer på en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil, vilken kommer att göra Preem till Sveriges största utsläppare av fossila bränslen. Utbyggnaden kommer att fördubbla Preemraffs utsläpp från 1,7 miljoner ton till 3,4 miljoner ton varje år. Samtidigt beskriver Preem att deras verksamhet bedrivs med utgångspunkt att bevara miljön för framtida generationer och att deras tankstationer är laddade med "grön" talloljediesel.

Swedegas är nominerade för att de försöker få folk att tro att de håller en rak kurs mot fossilfrihet, när de i själva verket, under nästkommande decennier, kommer att verka för en kraftigt ökad import av den klimatkassa fossilgasen. Detta på grund av planer på en ny importterminal för flytande fossilgas (LNG). 

  • Alla nominerade framställer sina miljöskadliga verksamheter som något bra och miljövänligt när det egentligen bara bidrar till ett fortsatt fossilberoende, säger Mikael Sundström ordförande i Jordens Vänner.

Du kan gå in och rösta och läsa nomineringarna på Jordens Vänners hemsida, www.jordensvanner.se/svenska -greenwashpriset-2019/. Kom ihåg att du bara kan rösta en gång så se till att sprida budskapet bland vänner och bekanta.    

  • Vi har ett starkt startfält i år som vi hoppas ska väcka diskussion och vi ser fram emot att se vilka som röstas fram som årets vinnare, säger Jordens Vänners ordförande Mikael Sundström

Svenska Greenwashpriset har delats ut sedan 2010 och har under åren väckt starka känslor och stort engagemang. Priset har tidigare gått till bland annat Centerpartiet, Stora Enso, Miljöpartiets partistyrelse och Svenskt flyg. Vilka som vinner i år avgörs genom en öppen omröstning på organisationens hemsida som pågår fram till onsdagen den 3 juli då prisutdelningen sker på Almedalsveckan.

  • Vi lanserar Svenska Greenwashpriset årligen för att belysa aktuella vilseledande miljöbudskap och uppmärksamma allmänheten på hur verkligheten och budskapen skiljer sig från varandra. Man skulle kunna säga att vi lyfter fake news inom miljö- och klimatområdet, säger Mikael Sundström.

 

För ytterligare frågor, kontakta Charlotte Lundqvist, projektsamordnare på enheten Kampanj och påverkan, Jordens Vänner på  031-12 18 08 eller charlotte.lundqvist@jordensvanner.seJordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Vi värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald.


Kontakt