I spåren av coronapandemin är intresset för natur- och friluftsliv stort i Sverige. Nu startar Grimslövs folkhögskola en ny utbildning för den som vill upptäcka svensk natur och vildmark och kunna försörja sig genom att guida andra i naturupplevelser och äventyr.

Utbildningen till natur- och vildmarksguide är 15 veckor lång, och riktar sig till personer som gått ut gymnasiet. Den berättigar till studiemedel från CSN, och målet är att de som deltar ska kunna arbeta som guider inom natur, vildmark och äventyr.

- Fokus ligger på den svenska naturen och vildmarken, det som finns att upptäcka nära samt på hållbar turism. Vi ser att intresset för att uppleva den svenska naturen har ökat i och med coronapandemin, säger Erik Engsbråten, rektor på Grimslövs folkhögskola.  

Läs hela pressmeddelandet


Vart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt