Sjukvården och omsorgen har stora behov av nya medarbetare. Samtidigt är många av de traditionella utbildningarna till undersköterska, skötare och vårdbiträde fulla. Nu startar Grimslövs folkhögskola två certifierade vårdutbildningar: undersköterska/skötare samt vårdbiträde.

De nya vård- och omsorgsutbildningarna startar redan i slutet av augusti, trots att folkhögskolans styrelse tog beslut om satsningen så sent som i maj.

– Det har gått fort, men vi ville kunna erbjuda de här utbildningarna så fort som möjligt, eftersom behovet är stort, berättar Erik Engsbråten, rektor på Grimslövs folkhögskola.

– Vi kan erbjuda utbildningar som är certifierade och med största sannolikhet leder till jobb som undersköterska, skötare eller vårdbiträde. Dessutom görs vi det i folkhögskolans ”form”, vilket innebär lite speciella möjligheter till gemenskap, aktiviteter och tillval. Vi erbjuder också möjligheten att bo på vårt internat, vilket är uppskattat av många.

Läs hela pressmeddelandetVart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt