Företagen fortsätter att investera i åtgärder som minskar de klimatpåverkande utsläppen trots pandemin. Intresset för att genomföra åtgärder med stöd av Klimatklivet var fortsatt stort under 2020. Klimatutsläppen från åtgärderna beräknas minska med 1,5 miljoner ton koldioxid per år. Åtgärderna ger varaktiga strukturella förändringar som kan öka företagens effektivitet och lönsamhet. Det visar en rapport om Klimatklivets samlade resultat.

Sedan starten 2015 har Klimatklivet fördelat sju miljarder kronor till företag, organisationer och myndigheter som ansökt om stöd för klimatåtgärder. Den största andelen, 77 procent, har gått till företag.  

−Det finns en investeringsvilja och ett behov av omställning till fossilfria alternativ hos företagen. Förutom att det ger klimatnytta drivs förändringarna också av effektiviseringar som kan öka konkurrenskraften framåt, säger Stefan Nyström, chef för Klimatavdelningen på Naturvårdsverket.

Företagen betalar den största delen av investeringarna. Medfinansieringen från Klimatklivet är i genomsnitt 44 procent av den totala investeringskostnaden, vilket betyder att klimatinvesteringarna totalt sett omfattar 16 miljarder kronor. Totalt har 3 656 klimatåtgärder beviljats stöd inom Klimatklivet vilket sammanlagt gett sysselsättning till omkring 4 000 personer.

−Klimatklivet bidrar till särskilt stora utsläppsminskningar inom transport, avfall och energikonvertering idag. Vi ser också att det finns en stor potential inom produktion och distribution av flytande biogas, biokol och omställning av energiförsörjning inom industrin. Alla dessa åtgärder behövs för att få till det teknikskifte som minskar utsläppen av växthusgaser, säger Nanna Wikholm, chef för Klimatklivets transportenhet på Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket bedömer att det finns ett fortsatt stort investeringsbehov i fossilfria lösningar inom transportsektorn, produktionsprocesser inom industrin och i lantbruket, där satsningar är särskilt angelägna för att nå klimatmålen.

−Klimatförändringarna kräver snabba utsläppsminskningar. Och vi ser stora möjligheter att både växla upp och samordna investeringsstöden som finns inom klimatområdet. Den gröna återhämtningen av ekonomin ger oss goda möjligheter till en snabb omställning, säger Carl Mikael Strauss, chef för Klimatklivets industrienhet på Naturvårdsverket.

Investeringarna inom Klimatklivet består till största delen av teknisk utrustning med en lång livslängd, beräknad till i genomsnitt 16 år.

Läs mer

För ytterligare information, kontakta:
Stefan Nyström, chef Klimatavdelningen, 010-698 15 23, Stefan.Nystrom@naturvardsverket.se

Carl Mikael Strauss, chef Klimatklivets industrienhet, 010-698 16 51, CarlMikael.Strauss@Naturvardsverket.se

Nanna Wikholm, chef Klimatklivets transportenhet, 010-698 14 02, Nanna.Wikholm@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi är cirka 650 medarbetare på våra kontor i Stockholm och i Östersund.Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63