Björn Söderlundh (Kommuninvest), Erik Wennerhag och Marie Vaadre (Tillväxtverket). Fotograf/Källa: Lena Eckerberg, Energikontor Sydost

Genom en effektivare mätning och styrning kan energianvändningen i fastigheter minskas med minst 10 procent, men hur kan dessa åtgärder finansieras? Nio organisationer och finansieringsexperter samlades i två dagar i Magdeburg för att utbyta erfarenheter kring finansiering för energieffektivisering. Energikontor Sydost bjöd med Tillväxtverket och Kommuninvest för att tala om Gröna lån och de regionala strukturfonderna.

Inom EU-unionen finns nära 60 olika program och fonder som ska verkställa och finansiera EU:s politik inom alla olika samhällsområden. Allt från olika former av anslag, lån och bidragssystem. Förutsättningarna för hur offentlig sektor kan hitta finansiering skiljer sig åt mellan de olika länderna i Europa. Under 4 - 5 december samlades deltagare från nio organisationer och finansieringsexperter för att prata om olika finansieringsmöjligheter – som del av det internationella Interreg Europe-projektet EMPOWER, vars mål är att minska energianvändningen i byggnader och därmed reducera koldioxidutsläppen.

Svenska kommuner är mycket viktiga spelare för att omställningen för ett hållbart samhälle. Björn Söderlundh, Kommuninvest, presenterade hur Gröna lån fungerar i Sverige, som är en konkret finansieringsväg för offentlig sektor. Finansieringen kommer från placerare som vill att medlen ska användas för hållbara projekt och avsikten är att Gröna lån ska driva på energiomställningen. Varje projekt som söker finansiering utvärderas av en expertkommitté som granskar att investeringen uppfyller miljökriterierna för Gröna lån.

”Gröna lån omfattar åtta kategorier som granskas externt för att säkerställa att investeringarna går till miljörelaterade åtgärder, säger Björn Söderlundh. Genom att bredda kriterierna både till energieffektivisering och klimatanpassning så har vi utmanat kriterierna något. Genom granskningen vet placerarna att pengarna går till miljöprojekt.”

En annan möjlighet för finansiering är de regionala strukturfonderna som Tillväxtverket förvaltar. Marie Vaadre och Erik Wennerhag på Tillväxtverket i Jönköping berättade om de prioriteringar som Småland och Öarna har. Inom energiområdet är det främst transportrelaterade projekt som prioriteras i den pågående programperioden.

”Vi är måna om att ha en dialog med aktörer som vill söka finansiering via programmet Småland och Öarna ” berättar Erik Wennerhag. På så sätt säkerställer vi att aktörer verkligen lägger tid på projekt som sannolikt får finansiering. En viktig metod är att börja med en förstudie vilket kan finansieras inom programmet.”

”Vi uppmanar även aktörer att söka stöd till internationellt arbete. Det finns möjlighet att få stöd för detta för länder inom Östersjöområdet”, säger Marie Vaadre. Syftet med detta är att sprida erfarenheter från pågående svenska projekt. Vi matchar gärna utländska partners med svenska aktörer. ”

 

För mer information, kontakta

Lena Eckerberg Utvecklingschef Energikontor Sydost  

0734-40 82 75, lena.eckerberg@energikontorsydost.se


Projekt inom Interreg Europe-programmet syftar till att möjliggöra nätverksbyggande, där regioner utvecklar och sprider innovativa utvecklingsidéer genom av erfarenhetsutbyte och strategiarbete.

EMPOWER ska bidra till mer en energieffektiv fastighetsförvaltning genom ökad kontroll, uppföljning och styrning av energianvändningen i byggnader. EMPOWER är ett femårigt interregionalt projekt som startade i januari 2017. Partners från nio regioner deltar: Irland, Slovenien, Portugal, Italien, Frankrike, Sverige, Polen, Tyskland och Spanien. Projektet finansieras med 1,90 miljoner € genom Interreg Europe programmet, genom den europeiska regional utvecklingsfonden.

Läs mer om projektet EMPOWER

VI STÖDJER FÖRETAG & OFFENTLIGA AKTÖRER I ENERGI- OCH KLIMATARBETET på uppdrag av kommuner, landsting och regioner i Sydost.

Energikontor Sydost AB - Energy Agency for Southeast Sweden
Smedjegatan 37
352 46 Växjö, Sweden
Tel: +46 (0)470-76 55 60
Webb: energikontorsydost.se

 
Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56