I Södra Ryd i Skövde planeras ett Hälsans hus där Folktandvården, Närhälsan och familjecentralen Symfoni arbetar tillsammans. Första spadtaget tas tidigast sommaren 2021.


Serneke kommer att bygga Hälsans hus och Studio Ekberg är arkitekt, förhoppningen är att huset ska stå färdigt i början av 2023. I anslutning planeras även nya bostäder och en Hälsans park, med fokus på fysisk aktivitet.

Samtliga verksamheter finns redan i Södra Ryd och har alla sedan en tid tillbaka behov av nya lokaler. Därför skissades det på hur samverkan skulle kunna vidareutvecklas. Det landade i en gemensam fastighet där verksamheter från både Västra Götalandsregionen och Skövde kommun kommer att bedrivas.
– Skövde har en positiv befolkningsutveckling och vi behöver utöka vår kapacitet. Med Hälsans hus möter vi behovet hos invånarna i Södra Ryd och närliggande områden, säger Susanne Lidén, primärvårdsområdeschef Närhälsan.

Skapar rätt förutsättningar

Målet är att ge patienterna tillgång till vård på ett effektivt och modernt sätt med fokus på hälsofrämjande insatser.
– Hälsans hus kommer att ge större möjligheter till samverkan. Visionen är att vi ska arbeta preventivt och kunna fånga upp varandras patienter i ett tidigt skede, säger Anders Ljungné, allmäntandvårdschef Folktandvården Västra Götaland.

Även Skövde kommun och familjecentralen Symfoni ser fram emot det nya huset.
– De nya lokalerna kommer att skapa möjligheter att utveckla verksamheten och möta framtida behov, säger Lena Friberg, sektorchef socialtjänst, Skövde kommun.

Kontakt:

Susanne Lidén, primärvårdsområdeschef Närhälsan
susanne.liden@vgregion.se, tel: 0704-58 99 79

Anders Ljungné, allmäntandvårdschef Folktandvården Västra Götaland
anders.ljungne@vgregion.se, tel: 0705-97 84 54

Lena Friberg, sektorchef socialtjänst, Skövde kommun
lena.Friberg@skovde.se, tel: 0500-49 85 23


Bifogade filer

 Hälsans hus
Kontakt


Ebba Strömqvist

Presskontakt 1

ebba.stromqvist@vgregion.se

070-588 58 04

Kim Lindqwister

Presskontakt 2

kim.lindqwister@vgregion.se

0709-58 97 57