Detaljplanen för att bygga fler hyresbostäder inom kv Bollen i Råsunda har nu antagits av Solna stads kommunfullmäktige.

Inom kvarteret Bollen planerar Signalisten att bygga cirka 210 nya hyresbostäder, nya lokaler och kontor. Beslutet fattades av kommunfullmäktige den 29 maj.

 

- Det är ett viktigt projekt för oss där vi bidrar till att skapa fler hyresrätter och utveckla Råsunda som levande stad. Projektet är en del i Signalistens mål att bygga 1 000 nya hyreslägenheter fram till 2025, säger Magnus Nilsson (m), styrelseordförande i Signalisten.

 

Kvarteret Bollen 2 är idag bebyggt med ett bostadshus i fem våningar mot Råsunda torg (seniorlägenheter 65+) och en byggnad i en-två våningar mot Stråkvägen och Vintervägen. Signalistens detaljplan innebär att de lägre byggnaderna rivs och ersätts med ny bebyggelse i 5-6 våningar, cirka 210 lägenheter varav tio LSS-bostäder.

Femvåningshuset i kvarteret bevaras och förskolan får ny gård och entré mot Parkvägen och Råsunda torg vilket innebär att de två förskolorna i kvarteret får varsin gård. Under kvarteret förslås parkering i garage.

Planerade verksamheter i byggnadernas bottenplan bidrar till att göra Stråkvägen till en mer levande och stadslik gata. Gestaltningen av kvarteret Bollen med delvis slutna kvarter är i hög grad inspirerad av miljöerna i närområdet och stämmer väl med centrala Råsundas karaktär av klassisk stenstad.

 

Byggstart kommer att ske tidigast under 2018.

 

För mer information kontakta:

Åsa Hart, kommunikationschef Signalisten, 072-40 24 790, asa.hart@signalisten.se  


Bostadsstiftelsen Signalisten är Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse. Tillsammans med det helägda dotterbolaget Solnabostäder äger Signalisten cirka 4 000 lägenheter och 200 verksamhetslokaler i fastigheter runt om i Solna. Signalisten har cirka 60 anställda. Se mer information på www.signalisten.se


 


Kontakt


Åsa Hart

Kommunikationschef

asa.hart@signalisten.se

072-40 24 790

Vivianne Habra

Presskontakt

vivianne.habra@signalisten.se

08-705 22 28