Verbum ger nu ut Martin Modéus bok Gudstjänstens kärnvärden – om relationer, värden och form i gudstjänsten.

En bok som handlar om det där som människor säger i förbigående om gudstjänsten. Det där vi alla hört men kanske inte fäst så stor vikt vid. I boken får läsaren tydliga redskap för att arbeta konkret med gudstjänsten.

Martin Modéus nya bok sätter ord på de faktorer som styr gudstjänstupplevelsen, och ger ledning till hur vi ska kunna skapa en öppen och välkomnande gudstjänst. Författaren visar tydliga exempel på vikten av relationsbyggande gudstjänst. Boken innehåller praktiska samtalsunderlag för gudstjänstgrupper och andra som arbetar med gudstjänst i församlingen.

Gudstjänstens kärnvärden bygger vidare på Martin Modéus uppskattade bok Mänsklig gudstjänst, men är än mer handfast och användbar.

Martin Modéus är biskop i Linköpings stift. Han har haft en omfattande föredragsverksamhet kring församlingsutvecklingsfrågor och har skrivit flera böcker i ämnet.

PRIS: 250 kr
WEBBPRIS: 220 kr
ISBN: 978-91-526-3314-4
376 sidor

Boken går att beställa på www.verbumforlag.se
För mer information eller bilder kontakta gärna Louise Sillrén 0766 –77 22 85Ledande utgivare av teologisk litteratur och livsfrågelitteratur


Kontakt


Sofie Kalodimos

Marknadsansvarig Bok

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig Bok, Gudstjänst & teologi, konfirmandmaterial

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28