Fotograf/Källa: Kim Svensson

Gula Bandet-månaden har nu dragit igång för första gången. Gula Bandet drivs av Sveriges Veteranförbund till förmån för Sveriges veteraner och deras anhöriga. Firandet syns över hela landet och avslutas med Veterandagen 29 maj och utnämnandet av Årets veteran 2017.

Gula Bandet har funnits i Sverige sedan 2009, och i år instiftar Sveriges Veteranförbund även Gula Bandet-månaden som kommer vara i maj varje år. Gula Bandet-månaden avslutas med den årliga statsceremonin Veterandagen 29 maj, där Sveriges Veteranförbund utser Årets Veteran.

– Det känns fantastiskt att Gula Bandet har fått en egen månad. Under hela maj hjälps vi åt att sätta ljus på veteraner och anhöriga för att ge dem det erkännande de förtjänar, säger Per Lennartsson, tf generalsekreterare på Sveriges Veteranförbund.

Gula Bandet – internationell symbol för Sveriges Veteraner
Gula Bandet är en internationell symbol som ger erkänsla och respekt till Sveriges civila och militära utlandsveteraner och deras anhöriga. Överskottet från Gula Bandet används för att stötta veteraner och deras familjer, bland annat ekonomiskt vid behov efter insats. Gula Bandet har också en stödtelefon som bemannas året runt dit veteraner kan ringa för att få stöd eller bara prata av sig hos någon som förstår dem. Kamratstödjarna som bemannar telefonen är själva veteraner och har utbildats av Sveriges Veteranförbund. Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen.


Kontakt


Martin Ruist

Presskontakt

martin.ruist@fourpr.se

073-9321262

MariAnne Boström

Generalsekreterare

marianne@sverigesveteranforbund.se

070-879 90 84