Fotograf/Källa: Dennis Erixon

I början av 2019 lanserade KOMM, Sveriges Kommunikationsbyråer, “Effektprinciperna” i syfte att förenkla och förbättra arbetet med kommunikationseffekter. Som ett led i detta arbete introduceras nu en helt ny effekt-kategori i Guldägget 2021. Den nya kategorin lanseras i samband med att tävlingen fyller 60 år, och första året kommer det att vara gratis att tävla i effekt-kategorin.

Arrangören KOMM utvärderar ständigt Guldäggets format och skruvar ibland på några av de olika kategorierna och tävlingsreglerna. Idag tisdag den 1 december, när inlämningen till Guldägget öppnar, introduceras alltså en helt ny kategori - effekt. 

- Guldägget är i en ständig förändringsprocess där vi försöker spegla det landskap vi befinner oss i och på så sätt vara den mest relevanta kreativa kommunikationstävlingen i Sverige. Frågan om sambandet mellan kreativitet och affärsnytta har varit en prioritet hos oss de senaste åren. Diskussionen om att effekt ska vara en egen kategori i Guldägget har förts under några år och i vår senaste medlemsundersökning var en klar majoritet av medlemmar positiva till detta. Därför känner vi oss nu redo att inför en egen kategori för effekt, säger Linda Nilsson, vd på KOMM.

Kategorin är utformad av KOMMs Effektkommitté, i samråd med Tävlingsutskottet. För att få tävla i denna nya kategori krävs det att de enheter som lämnas in någon gång de senaste tre åren (under 2018, 2019, 2020) har varit nominerad i någon av Guldäggets övriga kategorier. Likt övriga kategorier i Guldägget kommer det att delas ut Guldägg, Silverägg och Diplom och inlämningen av bidrag sker likt övriga bidrag via Guldäggets tävlingsplattform.

- Genom en effekt-kategori i Guldägget hoppas vi bidra till att ännu bättre synliggöra det värdeskapande kreativ reklam bidrar med och peka på hur avgörande vår bransch kommunikativa kärnkompetens är för att göra företag och organisationer konkurrenskraftiga och lönsamma. Genom att bevisa värdet vi bidrar med hoppas vi kunna påverka både betalningsviljan och efterfrågan på särskiljande och relevant kreativitet, säger Jerker Winther, Head of Strategy på Åkestam Holst/Bold NoA och medlem i KOMMs Effektkommitté. 

I november offentliggjordes att Guldäggets jury kommer att ledas av INGO Sthlms Executive Creative Director Björn Ståhl. Om tävlingens utveckling säger han: 

- Jag tycker Guldägget står sig bra fortfarande, för att den 60-åriga grundidéen fortfarande är relevant. Guldägget ska stimulera till utveckling och ibland risktagande. Engelskan har ju ett bra uttryck i ”Don’t mend what isn’t broken”. Med det sagt så är världen föränderlig och det som är bra kan skruvas och bli lite bättre. I och med inträdet av nya discipliner så blir andra bedömningsgrunder viktigare, t.ex. att i vissa kategorier kunna påvisa effekt. Detta steg har redan stora tävlingar tagit utomlands och jag ser det som en naturlig utveckling också i Guldägget.

Kategorin Effekt kommer att få en egen jurygrupp, likt kategori PR, som besitter en expertis inom området och kan bedöma bidragen rättvist. Vilka dessa personer är presenteras vid ett senare tillfälle.

Kategoribeskrivning: Kategori Effekt
Kategori Effekt innefattar bidrag där den mätbara effekten har en tydlig koppling till det kreativa arbetet. Bidraget behöver påvisa hur strategin, som är baserad på kreativitet, har genererat positiva resultat för kunden och varumärket. Det kan handla om både konkreta affärseffekter men också attityd- och/eller beteendeeffekter som spelat en avgörande roll för varumärkets utveckling.
För att bidrag ska få tävla i denna kategori krävs att de enheter som lämnas in har varit nominerade i någon av Guldäggets övriga kategorier någon gång de senaste tre (3) åren. Bidrag kan vara integrerade kampanjer eller enskilda uttag.

Inlämningen till Guldägget öppnar den 1 december 2020, med deadline den 3 februari 2021,
Att lämna in bidrag i kategori Effekt är kostnadsfritt.


Kontaktinformation
Linda Nilsson, tävlingsansvarig Guldägget, 070-757 25 63, linda@komm.se

Om Guldägget
Guldägget är Sverige äldsta och största kommunikationstävling och syftet med den är att höja den kreativa standarden, lyfta fram Sveriges bästa kommunikation och föra den framåt. Tävlingen vill inspirera och ge mod till en hel bransch och få kommunikationsskapare att vilja anstränga sig ännu mer för att näringslivet ska få uppleva den avgörande betydelsen av god kommunikation. Läs mer på www.guldägget.se.

Om Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM)
Sveriges Kommunikationsbyråer är en branschorganisation för alla typer av byråer inom kommunikation. Vi inspirerar och utbildar våra medlemmar för att de ska kunna göra bättre affärer, både för sina uppdragsgivare och för sig själva. Dessutom arbetar vi med opinionsbildning för att öka kännedomen om kommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle. Läs mer på www.komm.se
Kontakt


Linda Nilsson

vd & tävlingsansvarig

linda@komm.se

Anna Magnberg

Projektledare

anna@komm.se

Julia Urbán

Produktionsledare