Sveriges bästa förskolor och skolor på ekologisk mat diplomerades med guld och silver i Lilla Ekomatsligan i måndags, 21 förskolor och skolor från hela landet erhöll dilpom av olika valör. Lund tog hem dubbel seger med gulddiplom till Håkan Olsson på Bys ansvarsområde i Södra Sandby och Agneta Ahl på Nyponbackens förskola. De uppnådde nästan osannolika 98 respektive 90 % ekologiskt 2012.

I måndags diplomerade Sveriges bästa förskolor och skolor på ekologisk mat i Lilla Ekomatsligan av EkoMatCentrum och KRAV. Lund tog hem dubbel seger med gulddiplom till Håkan Olsson på Bys ansvarsområde i Södra Sandby och Agneta Ahl på Nyponbackens förskola.

Det var premiär för Lilla Ekomatsligan måndag den 21 oktober på Nordic Organic Food Fair i Malmö. Ekomatcentrum tillsammans med KRAV delade ut diplom av tre olika valörer; guld, silver och grönt, till förskolor och skolor med ekologiska ambitioner från hela landet. Lilla Ekomatsligans guldnivå kräver 75 procent ekologiskt vilket totalt sex förskolor har lyckats att uppnå. Silvernivån som kräver minst 50 procent ekologiskt, dominerades av Örebros skolor och förskolor.

Alla skolor och förskolor som premierades under dagen har mycket höga andelar ekologiskt. De har med råge nått det nationella inriktningsmålet 25 procent ekologiskt.

Hur har de lyckats så bra?

Det är en konst att klara höga inköp av ekologiskt med bibehållen budget. Höga andelar ekologiska inköp kostar och för att kunna hålla budget arbetar dessa skolors och förskolors kockar med olika besparande åtgärder så som minskat svinn, egen kompost, sopsortering och egna odlingar. Några handlar från lokala leverantörer. Alla har köttfria dagar och en stor andel vegetabilier i maten. För att få acceptans för mer vegetabilier hos barnen arbetar man även med att förändra barnens attityder och matvanor till att bli mer klimatsmarta.

Bland de diplomerade Ekokockarnas tips kan nämnas vikten av att ha en levande kommunikation och interaktion med barnen. Att ha en yrkesstolthet, en vilja och ett äkta engagemang. Viktigt är också att ha en noggrann planering av måltidsverksamheten samt att upphandlingen är anpassad efter förskolan/skolans önskemål.
EkoMatCentrum, är en ideell förening med syfte att verka för en hållbar utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. EkoMatCentrum vill verka för att små och stora företag i livsmedelskedjans alla led ställer höga miljökrav vid köp och handel med livsmedel.


Kontakt


Eva Fröman

Verksamhetsledare

eva@ekomatcentrum.se

070-779 59 90

Mimi Dekker

Presskontakt

mimi@ekomatcentrum.se

076-277 00 30