Fotograf/Källa: Leena Similä

Makarna Carina Pahl Skärlind och Marcus Skärlind från Stockholm har tilldelats RBU:s utmärkelse Guldrullen för 2017.

Priset, i form av diplom, blommor och mycket uppskattning, delades ut av RBU:s förbundsordförande Maria Persdotter i samband med RBU-dagen. Carina och Marcus har på olika sätt använt sina professionella och personliga plattformar till att bilda opinion kring nedmonteringen av personlig assistans och andra LSS-insatser till barn med funktionsnedsättning.

Motiveringen:

”Ni har genom ovärderliga insatser hjälpt till att lyfta rättigheter för barn med funktionsnedsättning, i såväl redaktionella som sociala medier samt i den stora kampanjen En av tio i kollektivtrafiken under sommaren 2017. I en mörk tid visar ni enastående kampvilja.”

Guldrullen är ett årligt pris som delas ut till en fysisk eller juridisk person som på ett förtjänstfullt sätt under senaste kongressperioden verkat för att förbättra villkoren för barn och unga med rörelsehinder och deras familjer. Pristagaren ska vara medlem i RBU och kan vara en enskild person, en medlemsförening eller en verksamhet inom RBU.Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.


Kontakt


Maria Persdotter

Förbundsordförande

maria.persdotter@rbu.se

072-250 88 31