Närhälsans pris för bästa förbättringsarbete, Guldstetoskopet, hamnar i år i Töreboda, Hindås och Landvetter. Det stod klart sent på tisdagseftermiddagen under Närhälsans chefsdag.  

Priset delas ut i två kategorier, dels till rehabsidan och dels till vårdcentralsidan. Det består jämte ett hedersomnämnade och ett förgyllt stetoskop även av 25 000 kronor. Årets pristagare har båda stort fokus på samverkan mellan yrkesgrupper och vårdenheter. 

Tidiga insatser för äldre 

Årets rehab är Närhälsan Töreboda rehabmottagning och Närhälsan Töreboda vårdcentral för arbetet med förebyggande vård. Motiveringen lyder: "För att ni i samverkan tidigt möter äldres behov av en sammanhållen nära vård och omsorg, vilket bidragit till att de äldre förbättrat eller stannat kvar på samma aktivitetsnivå som innan insatserna." 

– Vi blir i grunden en äldre befolkning och vi vill gå in tidigt med insatser. I den här samverkansformen gör vi allt samtidigt på samma plats både från rehabmottagningens och vårdcentralens håll, säger Przem Skorupka och Erika Thunborg som är chefer för Närhälsan Töreboda vårdcentral respektive Närhälsan Töreboda rehabmottagning. 

Tillgänglighet för patienter med psykisk ohälsa 

Priset för bästa förbättringsarbete på vårdcentralsidan går till Närhälsan Landvetter och Hindås vårdcentraler för arbete med integrerad beteendehälsa med motiveringen: "För att ni genom ny kunskap och nytt arbetssätt har skapat en mycket god tillgänglighet för patienter med psykisk ohälsa och ett bättre samarbete mellan yrkesgrupperna." 

– Det jag är mest stolt över är hur alla arbetat tillsammans med den här förändringen, både när det känts motigt och när det flutit på som bäst. Jag är också otroligt imponerad över våra PTP-psykologer* som gjort en stor del i implementeringsarbetet, säger Stina Tärning, vårdcentralchef på Närhälsan Landvetter och Hindås vårdcentraler.

*PTP står för praktisk tjänstgöring för psykologer. Syftet med PTP är att psykologen ska lära sig nytt och samtidigt arbeta skarpt som psykolog för första gången. 

Kontakt 

Przem Skorupka, vårdcentralchef Närhälsan Töreboda vårdcentral
Telefon: 070 – 082 55 32 
E-post: przemyslaw.skorupka@vgregion.se

Erika Thunborg, enhetschef Närhälsan Töreboda rehabmottagning 
Telefon: 076 – 940 27 45 
E-post: erika.thunborg@vgregion.se 

Stina Tärning, vårdcentralchef Närhälsan Landvetter och Hindås vårdcentraler
Telefon: 073 – 505 85 66
E-post: stina.tarning@vgregion.se

Närhälsan är en av landets största aktörer inom primärvård. Med hundratals vårdcentraler, barnavårdscentraler och rehabmottagningar i Västra Götaland och 5 300 medarbetare finns vi nära invånarna i Västra Götaland, och gör skillnad för deras liv och hälsa. Västra Götaland är en region med 1,6 miljoner invånare och 130 olika nationaliteter.
Kontakt


Victor Friberg

Presskommunikatör

victor.friberg@vgregion.se

0722-015549

Anders Wikstrand

Kommunikatör

anders.wikstrand@vgregion.se

076-831 32 85