förordnas som ny rektor för Södertörns högskola under perioden 2016-07-01 till 2022-06-30. Förslaget följer på en gedigen rekryteringsprocess som inleddes i juni 2015.– Det är en nöjd och enig styrelse som har glädjen att meddela regeringen beslutet om att föreslå Gustav Amberg som ny rektor, säger styrelseordförande Minoo Akhtarzand. Gustav Amberg har en hög akademisk kompetens, lång ledarerfarenhet och egenskaper som väl uppfyller den kravprofil vi satt upp för att leda Södertörns högskola framåt.Gustav Amberg är sedan 1999 professor i strömningsmekanik vid KTH. Han har varit gästforskare vid MIT, Stanford och nyligen vid University of Tokyo. Han har varit huvudhandledare för 13 doktorander och har en lång och välciterad publikationslista.Gustav Amberg var skolchef vid skolan för teknikvetenskap på KTH i två omgångar under perioden december 2004 till mars 2013 vilket innebar ansvar för undervisning och forskning inom skolans område. I samband med KTH:s omorganisering till skolor fick Gustav Amberg i uppdrag att bygga upp skolan som består av sju institutioner med ca 600 anställda varav 70 professorer. Omsättningen 2013 var ca 700 Mkr. Institutionerna leds av prefekter som utses av skolchefen. Gustav Amberg har regelbundet undervisat på grundutbildningen förutom under perioden då han var skolchef.Sedan 2008 är Gustav vice rektor för fakultetsutveckling och jämställdhet. Han är medlem i regeringens expertgrupp för jämställdhet i högskolan och sedan 2013 ledamot i högskolan Dalarnas styrelse. Sedan 2004 har Gustav Amberg i egenskap av skolchef och senare vice rektor ingått i KTHs ledningsgrupp.Regeringen väntas fatta sitt beslut om förordnande inom kort.För mer information, kontakta:

förordnas som ny rektor för Södertörns högskola under perioden 2016-07-01 till 2022-06-30. Förslaget följer på en gedigen rekryteringsprocess som inleddes i juni 2015.

– Det är en nöjd och enig styrelse som har glädjen att meddela regeringen beslutet om att föreslå Gustav Amberg som ny rektor, säger styrelseordförande Minoo Akhtarzand. Gustav Amberg har en hög akademisk kompetens, lång ledarerfarenhet och egenskaper som väl uppfyller den kravprofil vi satt upp för att leda Södertörns högskola framåt.

Gustav Amberg är sedan 1999 professor i strömningsmekanik vid KTH. Han har varit gästforskare vid MIT, Stanford och nyligen vid University of Tokyo. Han har varit huvudhandledare för 13 doktorander och har en lång och välciterad publikationslista.

Gustav Amberg var skolchef vid skolan för teknikvetenskap på KTH i två omgångar under perioden december 2004 till mars 2013 vilket innebar ansvar för undervisning och forskning inom skolans område. I samband med KTH:s omorganisering till skolor fick Gustav Amberg i uppdrag att bygga upp skolan som består av sju institutioner med ca 600 anställda varav 70 professorer. Omsättningen 2013 var ca 700 Mkr. Institutionerna leds av prefekter som utses av skolchefen.

Gustav Amberg har regelbundet undervisat på grundutbildningen förutom under perioden då han var skolchef.

Sedan 2008 är Gustav vice rektor för fakultetsutveckling och jämställdhet. Han är medlem i regeringens expertgrupp för jämställdhet i högskolan och sedan 2013 ledamot i högskolan Dalarnas styrelse. Sedan 2004 har Gustav Amberg i egenskap av skolchef och senare vice rektor ingått i KTHs ledningsgrupp.

Regeringen väntas fatta sitt beslut om förordnande inom kort.

För mer information, kontakta:

Styrelseordförande Minoo Akhtarzand, 073-522 01 50

Kommunikationschef Kenneth Wall, 072-515 77 72, kenneth.wall@sh.seSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876