Regeringen beslutade idag att utse Gustav Amberg, vicerektor KTH, till ny rektor för Södertörns högskola i Stockholm under perioden 2016-07-01 till 2022-06-30. Regeringen förordnade idag även ordförande och övriga externa ledamöter i styrelsen för Södertörns högskola.

– Det är glädjande att regeringen idag har godkänt högskolestyrelsens förslag, säger styrelseordförande Minoo Akhtarzand. Gustav Amberg har en hög akademisk kompetens, lång ledarerfarenhet och egenskaper som väl uppfyller den kravprofil vi satt upp för att leda Södertörns högskola framåt. Vi välkomnar honom och de nya styrelseledamöterna och ser fram emot att arbeta tillsammans.

– Jag är hedrad att ha blivit utsedd till rektor för Södertörns högskola och ser mycket fram emot att leda högskolan in i framtiden. Det är ett lärosäte präglat av nytänkande, mångfald och öppenhet, säger Gustav Amberg.

Gustav Amberg är sedan 1999 professor i strömningsmekanik vid KTH. Han har varit gästforskare vid MIT, Stanford och nyligen vid University of Tokyo. Han har varit huvudhandledare för 13 doktorander och har en lång och välciterad publikationslista.

Gustav Amberg var skolchef vid skolan för teknikvetenskap på KTH i två omgångar under perioden december 2004 till mars 2013, vilket innebar ansvar för undervisning och forskning inom skolans område. I samband med KTH:s omorganisering till skolor fick Gustav Amberg i uppdrag att bygga upp skolan som består av sju institutioner med cirka 600 anställda, varav 70 professorer. Omsättningen 2013 var cirka 700 Mkr.

Sedan 2008 är Gustav vicerektor för fakultetsutveckling och jämställdhet. Han är medlem i regeringens expertgrupp för jämställdhet i högskolan och sedan 2013 ledamot i Högskolan Dalarnas styrelse. Sedan 2004 har Gustav Amberg i egenskap av skolchef och senare vicerektor ingått i KTH:s ledningsgrupp.

Styrelsen

Regeringen har i dag också förordnat ordförande och övriga externa ledamöter i styrelsen för Södertörns högskola för perioden 1 maj 2016 – 30 april 2017.

De förordnade är:

 • Landshövdingen Minoo Akhtarzand
 • F. universitetsdirektören Lars Burstedt
 • F. rektorn Olle Jansson
 • Kommundirektören Christina Rapp Lundahl
 • Professorn Sari Ponzer
 • Verkställande direktören Joakim Rosengren - NY
 • Rektorn Katherine Skretting - NY
 • Doktorn Björn Åstrand

Vidare förordnar regeringen Minoo Akhtarzand att vara ordförande i styrelsen.

För mer information, kontakta:

 • Styrelseordförande Minoo Akhtarzand, 073-522 01 50
 • Ny rektor, Gustav Amberg, 070-891 23 23, gustava@kth.se
 • Kommunikationschef Kenneth Wall, 072-515 77 72,kenneth.wall@sh.seSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876