Fotograf/Källa: Miljöpartiet de gröna

Medlemmarna i Miljöpartiet i Stockholms stad valde idag Gustav Fridolin som ordförande för stadens nya Agenda 2030-råd. Rådet ska bestå av 17 ledamöter, både politiska representanter och sakkunniga från näringslivet, akademi och civilsamhälle.

I Stockholms stad budget för 2019 står att Stockholm ska vara ledande i genomförandet av de 17 globala hållbarhetsmålen. Som ett led i detta arbete har staden beslutat att inrätta ett Agenda 2030-råd vars uppdrag är att stödja, bevaka, utvärdera och ge råd i stadens arbete med Agenda 2030.

-     Det här känns verkligen både viktigt och spännande. Stockholm kan göra så mycket skillnad för de globala målen. Det handlar inte längre om att  ”rika länder” ska hjälpa ”fattiga”, det handlar om hur vi tillsammans kan bygga en hållbar, rättvis, jämställd och demokratisk värld. Var produceras våra prylar? Hur jämställda är stadens verksamheter? Hur bidrar vi till fred? Sådana frågor ska vi kunna samlas kring svar på, över partigränser och mellan politik och samhället utanför. Jag är övertygad om att vi i rådet kommer kunna driva på staden för att förbättra både för stadens invånare, och för vår påverkan i världen, säger Gustav Fridolin (MP), nyvald ordförande för Stockholms stads Agenda 2030-råd, samt språkrör för Miljöpartiet och riksdagsledamot. Gustav Fridolin har i sin roll som statsråd arbetat med Agenda 2030-frågor och ansvarat för Sveriges arbete i Unesco. Uppdraget som ordförande i Stockholms stads Agenda 2030-råd är ett fritidsuppdrag.

Övergripande ansvarig för Stockholms stads arbete med FN:s hållbarhetsmål är miljö- och klimatborgarråd Katarina Luhr.

-    Jag är väldigt glad att Gustav med sin breda politiska erfarenhet åtar sig detta uppdrag, och det ska bli spännande att ta del av rådets synpunkter och perspektiv på stadens arbete. Stockholm ska ta en ledande roll i arbetet med de globala målen inom Agenda 2030, säger Katarina Luhr (MP), miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad.

Den 10 april ska rådets politiska ledamöter väljas av kommunstyrelsen, och det kommer vara rådets första uppgift att välja ut de sakkunniga representanterna. Tillsammans ska rådet representera en bred sammansättning av kunskaper och erfarenheter inom olika områden relaterade till Agenda 2030. Utöver det skapas en tjänstemannastruktur inom staden för att säkerställa att arbetet med de globala målen är välintegrerade i stadens organisation.

Presskontakt:
Joakim Söder, Pressekreterare Gustav Fridolin, joakim.soder@mp.se, 073-077 53 90
Elisabeth Ekstrand, Pressekreterare Katarina Luhr, elisabeth.ekstrand@stockholm.se, 076-122 96 02

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
www.mp.se/stockholm   
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  
www.instagram.com/mp_sthlms_stad


Kontakt


Christian Valtersson

Pressekreterare Daniel Helldén

christian.valtersson@stockholm.se

076-122 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare Katarina Luhr

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02