Runt om i Sverige uppmärksammas Gustav Vasa 500 år! Nu är det klart att utställningen Gustav Vasa talar ur skägget - en utställning om makt kommer att vandra vidare från Kalmar Slott till Dalarnas museum och Vadstena slott.

På Kalmar Slott visas utställningen Gustav Vasa talar ur skägget – en utställning om makt fram till den 8 november. Detta för att uppmärksamma att det i år är 500 år sedan Gustav Vasa steg iland på Stensö udde, strax söder om Kalmar. Han hade då suttit fängslad på Kalö slott på Jylland, lyckats fly till Lübeck och därifrån tagit sig till ett av Sveriges då viktigaste fästen, Kalmar.

Hösten 1520 ägde Stockholms blodbad rum och Gustav Vasa flydde till Dalarna för att påbörja sitt befrielsekrig mot unionskungen Kristian II. Av det följer att den 1 december 2020 kommer utställningen att öppna på Dalarnas museum i Falun.

- Vi på Dalarnas museum är glada över att ta emot utställningen som andra instans och att vi särskilt kommer uppmärksamma Gustav Vasas resa genom Dalarna. Dels genom att visa utställningen på Dalarnas museum och dels genom ett gediget programutbud i samarbete med flera kommuner och organisationer runt om i Dalarna under parollen ”Vasaspåret”, säger Anna Lögdgvist, verksamhetsområdeschef på Dalarnas museum. 

Utställningen kommer att visas på Dalarnas museum under fyra vintermånader, fram till den 30 mars 2021.

Redan augusti 1521 blev Gustav vald till Riksföreståndare, i Vadstena. Den 15 juni 2021 kommer därför utställningen till Vadstena slott där den visas till den 30 september.  

- Vadstena slott byggdes av Gustav Vasa och att därför uppmärksamma 500-årsdagen för valet av honom till Riksföreståndare är självklart. Vi, tillsammans med kommunen, är mycket stolta över att utställningen kommer hit nästa sommar, säger Carina Milton, VD för Vadstena slott.

- Att vår gemensamma historia ger oss anledning att samarbeta med både Falun och Vadstena är naturligtvis mycket glädjande. Gustav Vasas maktutövning är högst relevant att belysa idag. Hade sociala medier funnits på Gustavs tid hade han nog varit en flitig användare av dessa och hans impulsiva och manupulativa ådra är inte olik många makthavare av idag, säger Mimmi Mannheimer, slottschef på Kalmar Slott.

Om utställningen:
Utställningen Gustav Vasa talar ur skägget – en utställning om makt är en utställning om när Sverige lämnar medeltiden och övergår till renässansen, en tid när makten centraliseras. Efter Gustav Vasas närmare 40 år som kung hade Sverige omdanats i grunden och blivit en stat, med en stark centralmakt där all makt utgick ifrån kungen. Staten hade nu ett skatteväsende där kungens kontroll var total och en egen armé hade inrättats. Den katolska kyrkans makt hade Gustav manövrerat ut och istället infört den protestantiska läran och därigenom sett till att kyrkan var underställd kungen själv. Ett kansli som lojalt styrde riket och som kommunicerade ut mot omvärlden hade inrättats och när kungen dör väljer man inte längre kungatronen, den ärvs.

Med propaganda, våld och alla dåtidens maktmedel tar Gustav Vasa makten, driven av hämnd och revanschlystnad. Alla uppror slås ner med största brutalitet. Det gäller att försvara ära och heder och med impulsiv träffsäkerhet ställa alla schackpjäser i rätt position och spela ut fienderna mot varandra.

Utställningen har gjorts av ett stort kreativt team och är producerad av Destination Kalmar AB/Kalmar Slott. Utställningstexterna är skrivna av historikerna Bo Eriksson och Kristina Ekero Eriksson. Utställningen är designad av designduon Tove Alderin och Johan Carlsson. De har bl.a. designat ett stort färgsprakande och lysande skägg, ur vilket man hör Gustav Vasa tala. Hans röst gestaltas av skådespelaren Shanti Roney och monologerna är skrivna av dramatikern Mia Törnqvist. Genom samarbetet med Livrustkammaren finns originalföremål som kan granskas på nära håll med hjälp av modern 3D-teknik. I utställningen visas också en kortfilm om ”Befrielsekriget” som är gjord av Melker Becker från produktionsbolaget Pannrummet.

Utställningen visas på:

Kalmar Slott 4 april 2020 – 8 november 2020

Dalarnas museum, Falun 5 december 2020 – 31 mars 2021

Vadstena slott 15 juni 2021 – 30 september 2021

Utställningen är producerad av Destination Kalmar AB i samarbete med Livrustkammaren.

 

Kontaktpersoner:
            
Dalarnas Museum
Anna Lögdqvist 
Tel: 070-380 91 50                                  

Vadstena slott
Tom Andersson
Tel: 0143 – 62 16 00/ 076-856 94 04

Kalmar Slott
Mimmi Mannheimer
Tel: 070-725 77 29

 

Destination Kalmar ska i samverkan med näringslivet utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar som besöksmål. Bolaget ska även samordna och utveckla evenemang och idrottsturism i Kalmar, driva turistcenter- och gästhamnsverksamhet samt i samverkan med Statens fastighetsverk ansvara för verksamheten på Kalmar Slott.

Vi genomför kontinuerligt satsningar för att stärka besöksnäringen och evenemangsutbudet. Det ska alltid finnas många bra anledningar att besöka Kalmar!Kontakt


Lisa Gefvert

Pressansvarig

lisa.gefvert@kalmar.com

0480-45 34 04

Emelie Nilsson

Presskontakt, Kalmar Slott

emelie.nilsson@kalmar.com

0480-45 34 06

Jenny Roloff

Bildansvarig

jenny.roloff@kalmar.com

0480-45 34 02

Åke Andersson

VD

ake.andersson@kalmar.com

0480-45 34 01

Stefan Johnson

Turismchef

stefan.johnson@kalmar.com

0480-41 77 10

Mimmi Mannheimer

Slottschef, Kalmar Slott

mimmi.mannheimer@kalmar.com

0480-45 14 93