Gymnasiesärskolan på Rinmangymnasiet är stängd 20 november—3 december. Beslutet togs av gymnasienämndens ordförande 20 november 2020 utifrån att personalen utsatts för smittrisk på arbetsplatsen.

Gymnasiesärskolan på Rinman håller stängt 20 november till och med 3 december. Fastighet, anläggning och byggnationsdelen i Vilsta är undantagen.

Efter bekräftad smitta i verksamheten och i dialog med Smittskydd Region Sörmland beslutade ordförande i gymnasienämnden att stänga samverkansprogrammet, utom verksamheten i Vilsta, på gymnasiesärskolan. Cirka 75 elever påverkas av beslutet. 

– För att eleverna ska kunna fortsätta studera hemma under stängningen kommer  lärare och ledning ge dem bästa möjliga stöd, säger Monica Widelund, skolchef gymnasieskolan

Rinmangymnasiets övriga program och verksamheter fortsätter bedriva undervisning som tidigare med delvis distansundervisning för en årskurs var tredje vecka.

För mer information, kontakta

Monica Widelund, skolchef gymnasieskolan i Eskilstuna kommun
monica.widelund@eskilstuna.se, 070-086 64 83Kontakt