Smittskydd Sörmland har infört nya rutiner som innebär att gymnasieelever och deras lärare inte ska sättas i karantän när de varit i kontakt med en person smittad med covid-19. För att säkerställa att de nya rutinerna kan efterlevas utökar den kommunala gymnasieskolan distansundervisningen från och med 30 november.

Smittskydd Sörmlands nya rutiner innebär att gymnasieelever och deras lärare inte ska sättas i karantän när de varit i kontakt med en person smittad med covid-19. Det betyder att de ska vara i skolan så länge de inte har symtom.

För att klara denna omställning utan att öka smittspridningen kommer Eskilstunas kommunala gymnasieskola att utöka den digitala distansundervisningen för att säkerställa att antalet elever och lärare glesas ut i lokalerna. Under en övergångsperiod fram till jul kommer klasser där det finns bekräftade fall av covid-19 samt den personal som kan ha riskerat vara utsatt för smitta att fortsätta sättas i karantän. Den utökade distansundervisningen innebär att:

  • Fler elever kommer att få undervisning på distans. Detta kommer att se olika ut beroende på lokalernas utseende, programmets utformning eller elevens behov. Samtliga elever och vårdnadshavare kommer att få detaljerad information av sin rektor under dagen.
  • Det kommer att finnas fler vuxna i lokalerna som påminner eleverna om att hålla avstånd.
  • Vi fortsätter att informera eleverna om allvaret i situationen både i och utanför skolan.

– Vår förhoppning är att vi fullt ut ska kunna följa Region Sörmlands nya rutiner efter jullovet. Vi måste alla ta ett ansvar i den rådande situationen och vi gör vårt yttersta för att elevernas utbildning ska kunna genomföras på ett så bra sätt som möjligt under de rådande omständigheterna samtidigt som vistelsen på skolan ska vara smittsäker, säger Mart Saamel som är gymnasiestrateg för kommunala gymnasieskolan.

För mer information kontakta:
Mart Saamel, gymnasiestrateg för kommunala gymnasieskolan
mart.saamel@eskilstuna.se, 070-086 29 11
Kontakt