Gymnasieskolan välkomnar nya direktiven från utbildningsministern om utökad möjlighet till fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan. – I dagsläget vidtar vi inte några nya åtgärder. Vi följer utvecklingen och är beredda att ställa om det skulle behövas, säger Monica Widelund, skolchef för gymnasieskolan.

Den kommunala gymnasieskolan i Eskilstuna bedriver redan idag viss fjärr- och distansundervisning. Sedan skolstarten i höstas har en tredjedel av eleverna på gymnasierna distansundervisning. Det är en åtgärd för att glesa ut antalet elever i kollektivtrafiken, lokalerna och minska smittspridningen.

– Utbildningsministerns budskap är tydligt. Skolorna ska vara öppna i möjligaste mån och fjärr- och distansundervisning ska användas när det behövs. Jag känner mig trygg med att vi redan arbetar på det sättet idag i och med att vi har haft elever på distansundervisning sedan skolstart. Våra medarbetare har möjlighet att arbeta på hemifrån när de inte har lektion, säger Monica Widelund.

Arbetet och utmaningen med att få eleverna att hålla avstånd när de är på plats i skolan fortsätter.

I dagsläget har ett fåtal lärare inom den kommunala gymnasieskolan, av drygt 400, bekräftats med covid-19. Vad gäller elever är tre elever av gymnasieskolans 3 600 elever bekräftade med covid-19. Berörda klasser där elever riskerar ha utsatts för smitta jobbar på distans.

 

För mer information, kontakta
Monica Widelund, skolchef gymnasieskolan
monica.widelund@eskilstuna.se, 070-086 64 83

 

 Kontakt


Eva Norberg

kommunikationsdirektör

eva.norberg@eskilstuna.se

016-710 16 92

070-089 37 38