Fotograf/Källa: Anna-Lena Ahlström / kungahuset.se

Hearingen handlar om elevers rätt till anpassningar och särskilt stöd.

Frågor som kommer diskuteras är:

* Hur kan vi arbeta tillsammans för att elever, som inte når kunskapsmålen, ska få rätt till extra anpassningar eller särskilt stöd?
* Skollagens föreskrifter är tydliga. Men varför får inte alla elever som behöver detta stöd?

Välkommen till en hearing, där vi diskuterar hinder och möjligheter!

När? Tisdag den 23 maj klockan  12.30–16.30

Var? Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B, Stockholm

Inbjudna: Utbildningsdepartementet, Skolinspektionen, Skolverket, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, SVEA, Elevhälsan, Lärarförbunden samt vissa media.

Anmälan: anmalan@dyslexi.org

För pressaccreditering maila: ylva.bjelle@dyslexi.org

Detta är en uppföljning av vår hearing 2015.

Program
12.30 – 13.00                                Samling och kaffe
13.00 – 13.15                                H.K.H. Prins Carl Philip hälsar välkommen. Moderator
                                                        Torbjörn Lundgren introducerar dagen.
13.15 – 13.30                                Christina Hellman, Sv Dyslexiföreningen: Lägesbeskrivning
13.30 – 14.00                                Professor Mara Westling Allodi: Varför når inte stödet fram
                                                        till alla elever som behöver?
14.00 – 14.30                                Så gör vi. Gertrud Ek, Helsingborgs kommun, berättar
14.30 – 14.45                                Kaffe
14.45 – 16.00                                Panelsamtal

Moderator: Torbjörn Lundgren

Dagen arrangeras av
Dyslexiförbundet, Svenska Dyslexiföreningen, Specialpedagogoiska skolmyndigheten, Svenska Dyslexistiftelsen och Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn
Dyslexiförbundet är ett förbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilda personens behov. Förbundet har nära 8.000 medlemmar organiserade i cirka 50 föreningar runt om i landet.


Kontakt


Bengt-Erik Johansson

förbundsordförande

bengt-erik.johansson@dyslexi.org

070-238 63 20

Ester Hedberg

pressansvarig

ester.hedberg@dyslexi.org

070-867 29 12

Helena Borges

Projektledare

helena.borges@dyslexi.org

0706727780