Pandemin fortsätter prägla innehållet på Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelses sammanträden. Men även utvecklingsfrågor som nationell högspecialiserad vård var punkter vid sammanträdet i dag, den 30 april.

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset följer noga utvecklingen av pandemin och dagens sammanträde inleddes med en information om aktuellt nuläge i covid-vården och planeringen gällande vaccination. Även personalens arbetsmiljö och behov av återhämtning uppmärksammades under mötets gång.

– Sjukhuset arbetar intensivt med frågan om att skapa förutsättningar för återhämtning för medarbetarna, och även för att kunna erbjuda fyra veckors sammanhängande semester. Just nu ser kurvorna ut att plana ut något, men hur det blir framöver beror helt på om göteborgarna fortsätter följa riktlinjerna även nu under Valborg och 1 maj-helgen. Sjukhuset gör enorma insatser för alla patienter inom och utanför covid-vården och vi vet att medarbetarna är trötta. Styrelsen vill passa på att uppmana allmänheten att hålla i gällande riktlinjer även denna sista period, tills vaccinationer är brett genomförda. Håll distans – och hjälp sjukhuset att klara sitt viktiga uppdrag, säger Gustaf Josefson (M), styrelseordförande.

Just nu vårdas 152 patienter inom slutenvården och 33 patienter inom intensivvården för covid-19. Samtidigt bedrivs övrig akut vård och vård som inte kan vänta. Sjukhuset har vårdat över 4 500 patienter med covid-19 sedan förra året.

Parallellt med pandemin fortsätter Sahlgrenska Universitetssjukhuset att utveckla den högspecialiserade vården, med många nationella uppdrag. Just nu är sju vårdområden ute på remiss inför beslut om nationell högspecialiserad vård. Det gäller till exempel allvarliga hudsjukdomar​, bedömning och kirurgi vid huvud- och halscancer​, stamcellstransplantation vid särskilda tillstånd​ samt svåra kroniska lungsjukdomar hos barn​. Sedan tidigare bedriver Sahlgrenska Universitetssjukhuset nationell högspecialiserad vård inom nio områden; Behandling av barnglaukom och barnkatarakt, viss vård vid endometrios, preimplantatorisk genetisk diagnostik, hjärtkirurgi på barn och ungdomar, hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfel, hjärttransplantation, viss kraniofacial kirurgi, levertransplantation, samt lungtransplantation.

– Sjukvårdens alla medarbetare hjälps åt för att klara pandemin tillsammans, det är en exceptionell situation som pågått i ett drygt år och behovet av återhämtning är stort. Men Sahlgrenska Universitetssjukhuset driver samtidigt högspecialiserad vård och forskning i nationell och internationell framkant. De nationella uppdragen gagnar patienter i hela vår region och i landet, säger Ann-Marie Wennberg, professor och sjukhusdirektör.

                                                                           

Pandemin påverkar fortsatt sjukhusets verksamhet och ekonomi. I delårsrapporten som antogs av styrelsen redovisar Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett underskott. Merkostnader kopplade till covid-19 och minskade intäkter som en följd av pandemin, förklarar en stor del av underskottet.

Regionstyrelsen har gett sjukhusen i regionen i uppdrag att ta fram handlingsplaner för verksamhet och ekonomi i balans under 2022.

Handlingar och kontakuppgifter 

https://www.sahlgrenska.se/om-sjukhuset/organisation/styrelse/

 

 


Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.


Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000